Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Campagne 2021

Senioren en Veiligheid
Campagne 2021
(laatst gewijzigd: 19 april 2021) 

Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom is de maand april uitgeroepen tot de maand van Senioren en Veiligheid door het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met andere. Senioren krijgen concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden en over wat ze moeten doen als het wel gebeurt.

Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ wordt gedurende vier weken aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp), phishing, online veiligheid en spoofing.

Ambassadeur
Minister Grapperhaus maakte in september 2020 bekend dat acteur Kees Hulst ambassadeur is van de campagne Senioren en Veiligheid. Hulst: “Als acteur in ‘Het geheime dagboek van Hendrik Groen’ zie ik hoe graag senioren het heft in eigen handen nemen. Zij kunnen veel zelf doen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden, maar hebben daarvoor wel de juiste informatie nodig. Daarom steun ik als ambassadeur graag de campagne, want samen met de overheid maken wij ouderen het oplichters natuurlijk niet te makkelijk!”.

Slachtofferschap
Hoewel ouderen in algemene zin niet vaker slachtoffer worden van strafbare feiten dan mensen in andere leeftijdsgroepen vinden wij ieder slachtoffer er een te veel. Politie en de Fraudehelpdesk zien sinds de corona-crisis een verschuiving in de criminaliteit. Zo is het aantal slachtoffers van hulpvraagfraude (bijvoorbeeld via WhatsApp) fors toegenomen en worden babbeltrucs gebruikt waarbij oplichters ‘hulp’ aanbieden.

Slachtofferschap kan iedereen overkomen en dus ook elke oudere. Daarom krijgt men via de campagne concrete tips mee die slachtofferschap zoveel mogelijk kan voorkomen. Wanneer een oudere toch slachtoffer is geworden, is het van belang dat dit bespreekbaar is en ouderen aangifte doen. Hiervoor geeft de campagne eveneens tips. Deze (universele) informatie en tips kunnen natuurlijk ook door anderen worden benut, zoals bijvoorbeeld (klein)kinderen, buren en verzorgers.

Brochures
Speciaal voor deze campagne is er een brochure ontwikkeld die handvatten biedt om de senioren van juiste en eenduidige informatie te voorzien.
De brochure kunt u hier downloaden.

U kunt ook een speciale flyer downloaden en printen. Deze flyer geeft u tips over online veiligheid. Leg de flyer naast uw pc of laptop als extra geheugensteun.
De flyer kunt u hier downloaden.


Webinars 2021

Voor de campagne Senioren en Veiligheid 2021 zijn 3 webinars georganiseerd. Deze webinars werden gepresenteerd door Catharine Keijl. U kunt de webinars hieronder terugkijken.

  • Op 8 april heeft de eerste webinar plaatsgevonden, bestemd voor de vrijwilligers en consultants van de ouderenbonden.
    U kunt de webinar hier terugkijken

  • In de webinar van 15 april werd kort wordt teruggeblikt op de campagne in september en de verschillende fenomenen die toen tijdens de webinars zijn besproken. In het tweede deel van het webinar wordt het fenomeen spoofing besproken en toegelicht. Tijdens het webinar wordt een nieuw informatiefilmpje gelanceerd met wederom Kees Hulst in de hoofdrol.
    U kunt de webinar hier terugkijken:

 

  • In de webinar van 22 april wordt het onderwerp de online veiligheid uitgebreid besproken. Er komen vele tips voorbij waardoor men zich veilig in de digitale wereld kan begeven.

  

 

Meer informatie over de campagne en de Webinars vindt u op de website www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/senioren-en-veiligheid