Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Over ons

Over ons

De KBO’s zijn  bijna 65 jaar geleden ontstaan vanuit de behoefte aan katholieke ouderenorganisaties.
De diversiteit van KBO leden is groot. De ontkerkelijking onder senioren neemt toe. Aan de andere kant hechten leden aan de spirituele en humane waarden die voortkomen uit het katholieke (betekenis katholiek: algemeen) sociale gedachtegoed. Waarden als solidariteit, gerechtigheid, verantwoordelijkheid en spiritualiteit zijn actueel. Deze waarden roepen leden op om het beste van het leven en samenleven te maken.

De KBO wordt ook vertaald als: krachtig betrokken en ondernemend. Dat is waar de KBO als vrijwilligersorganisatie voor staat.
De belangen van senioren worden behartigd. Deze belangen worden altijd in een breed perspectief geplaatst. Senioren kunnen ook ouder en grootouder zijn en willen niet alleen het beste voor zichzelf, maar juist voor kinderen en kleinkinderen. Senioren staan midden in de maatschappij, doen vrijwilligerswerk, zijn mantelzorger en zorgen voor kleinkinderen omdat de ouders werken.

De KBO-NH is onderdeel van een landelijke vereniging van elf zelfstandige provinciale KBO’s. In Nederland zijn 500 afdelingen, waarvan 63 van de KBO-NH.

De KBO is actief als het gaat om de veranderingen in de zorg, informeert over gezondheidspreventie, heeft samen met NOOM, NVOG en PCOB het label ‘seniorvriendelijk ziekenhuis’ gelanceerd.
Heeft aandacht voor uw veiligheid in de leefomgeving, geeft voorlichting over ouderenmishandeling. Discussieert met andere partijen over een robuust, duurzaam en solidair pensioenstelsel in belang van alle generaties. Staat op de bres voor de koopkracht. De financiële onzekerheid van senioren neemt toe. Senioren hebben te vaak te maken met de stapeling van diverse kosten.

Al jaren biedt de KBO belastingservice. Er zijn veel invullers die jaarlijks een cursus volgen in samenwerking met de belastingdienst om uw formulieren in te vullen. Wilt u een beroep doen op belastingondersteuning of zelf invuller worden? Neem contact op met het bureau van de KBO, info@kbonoordholland.nl.

Bij de KBO helpen krachtige senioren, kwetsbare senioren. Bijvoorbeeld bij het project ‘Omgaan met verlies’. Vitale senioren informeren en stimuleren senioren om actief vorm te geven aan het afscheid van hun dierbaren, het verwerken van het verlies en het opnieuw aangaan van contacten.

De KBO leidt Vrijwillige Onafhankelijke Adviseurs (VOA) op. Deze VOA's ondersteunen senioren bij de aanvraag van voorzieningen vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Zij kunnen aanwezig zijn bij de zogenaamde ‘keukentafelgesprekken’, zij informeren over de mogelijkheden die er zijn en ondersteunen waar nodig, zonder de regie over te nemen.

De maatschappij verandert in een rap tempo, bijna alles wordt digitaal geregeld. Het is mogelijk om via de KBO IPad cursussen te volgen. Informatie kunt u vragen bij het KBO bureau. Mocht u interesse hebben voor kader- of bestuursfuncties, neem contact op!

Terug naar boven