Header Speerpunten Scrabble bew

 

Wonen, Welzijn en Zorg is een belangrijk speerpunt voor KBO Noord-Holland . Wij willen senioren de handvatten bieden die zij nodig hebben om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Onze ouderenadviseurs en cliëntondersteuners kunnen senioren hierbij ondersteunen. Belangrijk werk in onze paricipatie samenleving!

Ga direct naar


KBO Cliëntondersteuning/ouderenadvisering

Hulp bij Wmo-aanvraag
We blijven allemaal langer thuis wonen. Maar soms kan dat alleen met (extra) zorg of hulpmiddelen. Hiervoor moet u een aanvraag doen bij de gemeente. Dat kan soms ingewikkeld zijn en veel senioren zien er tegenop.

Maar u hoeft dat traject niet alleen in te gaan. Via uw lokale KBO vereniging kunt u een beroep doen op een cliëntondersteuner of ouderenadviseur. Zij kunnen, samen met u, onderzoeken waar u recht op heeft. En u vervolgens bijstaan in gesprekken met bijvoorbeeld de gemeente.

Kortom: onze cliëntondersteuners en ouderenadviseurs ondersteunen u bij uw Wmo-aanvraag.

Wat doet de KBO cliëntondersteuner/ouderenadviseur?
De onafhankelijke cliëntondersteuner/ouderenadviseur helpt senioren op gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën, waardoor zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. 

Samen met de cliënt zoekt de cliëntondersteuner/ouderenadviseur naar passende oplossingen voor de hulpvraag. De oplossingen moeten altijd aansluiten bij de eigen wensen en behoeften van de cliënt. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de de cliënt de eigen regie blijft houden.

Een cliëntondersteuner/ouderenadviseur kan op een groot aantal terreinen ondersteuning bieden:

 • Het in kaart brengen van de noodzakelijke zorg en ondersteuning
 • Het aanvragen bij van de hulpvraag bij de juiste instantie
 • Het voorbereiden en ondersteunen van een indiceringsgesprek (keukentafelgesprek)
 • Het in kaart brengen van de eigen administratie
 • Het voeren van een gesprek voor versterking van eigen kracht en regie
 • Het zoeken naar hulp in de directe omgeving
 • Het zoeken naar algemene voorzieningen
 • Het aanvragen van ontheffing van gemeentelijke belastingen
 • Het aanvragen van zorg- en huurtoeslag in samenwerking met de belastinginvuller.

De cliëntondersteuner/ouderenadviseur zal de cliënt zo goed mogelijk bijstaan. Hij/zij staat naast de cliënt. De cliënt houdt zelf de regie. De cliëntondersteuner/ouderenadviseur stelt vragen, luistert en vraagt dóór om de hulpvraag helder te krijgen. Er wordt de tijd genomen voor de gesprekken en er is aandacht voor het sociale netwerk van de cliënt.

De cliëntondersteuner/ouderenadviseur is onafhankelijk en beslist niet mee over de uitkomst bij de aanvraag van een voorziening. Zij zijn er voor u om naast u te staan ter versterking van uzelf.

“ONZE CLIËNTONDERSTEUNER IS ONAFHANKELIJK EN EMPATISCH”

De cliëntondersteuners/ouderenadviseurs van KBO Noord-Holland krijgen een gedegen opleiding. Zij worden jaarlijks uitgenodigd voor workshops of informatiebijeenkomsten. De opleiding, workshops en informatiebijeenkomsten worden georganiseerd door KBO Noord-Holland, eventueel in samenwerking met externe organisaties.

Cliënt als uitgangspunt
Gemeenten zijn verplicht om gratis onafhankelijke cliëntondersteuning te bieden aan alle burgers met het belang van de cliënt als uitgangspunt. De cliënt moet het gevoel hebben dat deze persoon daadwerkelijk naast hem staat. Als de cliënt twijfelt aan de objectiviteit, heeft hij recht op een andere ondersteuner. 

Contactinformatie
Bent u KBO-lid en wilt u gebruik maken van deze service? Neem dan contact op met uw lokale KBO vereniging. Klik hier.

Geen KBO-lid en wilt u meer informatie over de andere voordelen van het KBO-lidmaatschap? Klik hier.

Alle informatie in één oogopslag
Een flyer met alle informatie over de ledenservice Cliëntondersteuning/ouderenadvisering kunt u hier weergeven of downloaden.

Nuttige site
Op een site van de rijksoverheid staat nuttige informatie over de Wmo. Klik hier.

De opleiding ouderenadviseur en cliëntondersteuning
Bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u zich mogelijk inzetten voor senioren als ouderenadviseur of cliëntondersteuner? Dan leest u hier meer over onze opleiding.

terug naar boven


 

Houd de zorg doelmatig, efficiënt en kosten beheersend

De afgelopen 30 jaar zijn veel (intramurele) voorzieningen voor ouderen verdwenen. De bejaarden- en verzorgingstehuizen bestaan niet meer en de voordeur van het verpleeghuis is bijna dichtgetimmerd. De indicatie-criteria om opgenomen te worden zijn zo streng, dat je pas 7 of 9 maanden voor je dood toegelaten wordt tot het verpleeghuis. Er is daarmee een scherpe kloof ontstaan tussen maatschappelijke structuren om langer thuis te wonen.

Een rol voor de KBO
Hoe houden we de zorg doelmatig, efficiënt en kosten beheersend is de hamvraag in deze. LOKALE belangenorganisaties als de KBO kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Contacten met de gemeentelijke senioren- of participatieraad of de betreffende wethouder(s) kunnen daarbij helpen.

Speerpunten
Drie belangrijke speerpunten die onder de aandacht van de gemeenten moeten worden gebracht zijn: de woningcrisis, de zorgcrisis en de welzijnscrisis.

1. WONING-crisis

Veel ouderen wonen in een overcapaciteit van woonruimte. Doorstroming is vrijwel niet mogelijk, omdat het financieel niet aantrekkelijk wordt gemaakt. Er is bovendien grote concurrentie voor het bemachtigen van een kleinere woning met andere doelgroepen zoals: starters, statushouders en Oekraïense vluchtelingen.

De opdracht voor de gemeente kan zijn:

 • Realiseer een aantal wooneenheden voor ouderen, gebaseerd op de vier standaarden, die voor ouderen in Noord-Holland zijn ontworpen.
 • Positioneer ze bij elkaar, zodat ouderen elkaar kunnen ondersteunen.
 • Positioneer ze bij elkaar, zodat de (aanvullende) thuiszorg geen reistijden verliest
 • Positioneer ze geïntegreerd in een wijk bij jongeren, zodat "buurtzorg" kan groeien.
 • Ondersteun particuliere initiatieven die leiden tot geclusterd samenwonen van ouderen met onderlinge (basale) zorg.

2. ZORG-crisis

Veel ouderen moeten langdurig thuis blijven wonen. Te zelfredzaam voor een verpleeghuis, maar eigenlijk te kwetsbaar voor zelfstandig thuis wonen. Op dit moment werken 1 op de 6 werkende in de zorg. Dat wordt in 2030 1 op de 4. Dit is een onuitvoerbare situatie op de arbeidsmarkt.

De opdracht voor de gemeente kan zijn:

 • Inventariseer in een aantal (geschikte) wijken wat de woonwensen zijn van ouderen. Praat niet "over" maar "met" ouderen via rondetafel gesprekken. Hier zijn standaard sociale modellen voor.
 • Organiseer het model "buurtzorg" in één van deze wijken volgens het model "Tikkie op het raam". Evalueer en corrigeer het "buurtzorg"-model om tussen 2024-2030 dit model via "copy-paste" in de andere wijken te implementeren.

3. WELZIJN - crisis

Steeds meer senioren vereenzamen. Wel zelfstandig blijven wonen met (kortdurend) bezoek van een verzorgende betekent grotendeels 'wegkwijnen'. Er zal meer cohesie moeten komen met andere familieleden, kennissen en buurtbewoners.  Omdat de helft van de bevolking straks 65+ is, ontstaat er ook een tekort aan mantelzorgers.

 • Er is een methodiek die het mogelijk maakt om daadwerkelijk langer thuis te blijven wonen. In deze methodiek spelen de gezonde, vitale ouderen een hoofdrol. Inventariseer en ondersteun bel- en bezoeknetwerken die ouderen (zelf) kunnen opzetten. Ga metterdaad op zoek naar ouderen die alleen zijn via (vrijwillige) ouderenadviseurs en cliënt ondersteuners. Maak onderscheid tussen 1."alleen zijn" en 2. "eenzaamheid". Organiseer voor de 1e groep een verbinding met activiteiten. Organiseer voor de 2e groep professionele begeleiding.

Met bovenstaande drie speerpunten blijft de zorg doelmatig, efficiënt en kosten beheersend.

Met vriendelijke groeten,

Anton van Riel, voorzitter KBO Noord-Holland

terug naar boven