Header Speerpunten Scrabble bew


Op het gebied van Digitalisering valt er nog veel te winnen. Een belangrijk speerpunt dus voor KBO Noord-Holland. Want niet iedere senior is even bedreven en/of actief op de digitale snelweg.

Door het organiseren van cursussen en het geven van ondersteuning, proberen wij onze leden op weg te helpen op het internet.

Cursussen
Er worden diverse cursussen georganiseerd door lokale KBO verenigingen. Informeer hiernaar bij uw KBO.

Maar ook provinciaal worden er regelmatig cursussen georganiseerd. In een aantal gevallen in samenwerking met IT-studenten van een ROC-opleiding. Wanneer er een nieuwe cursus staat gepland, wordt hiervan melding gemaakt op onze website.