Header Speerpunten Scrabble bew

 

Koopkracht is een breed onderwerp. Het meest belangrijke onderwerp binnen het speerpunt Koopkracht is toch wel het Pensioen.

Pensioenfonds ABP
KBO Noord-Holland heeft samen met KBO Brabant en de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen 3 zetels in het verantwoordingsoorgaan van het pensioenfonds ABP.