Header Speerpunten Scrabble bew

Koopkracht

 

Koopkracht is een breed onderwerp. Het meest belangrijke onderwerp binnen het speerpunt Koopkracht is toch wel het Pensioen.

Namens de KBO heeft dhr. B. van Wijck zitting in het adviesorgaan van de pensioenvereniging ABP. Hij behartigt met zijn inbreng de belangen van onze senioren.