Header OverOns 2 small

KBO Noord-Holland is vanaf 1 januari 2008 aangemerkt door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling. Het ANBI nummer is 58686. Het fiscaalnummer is 0067 26 616.

De doelstelling van de vereniging is zich in te zetten voor:

  • Kwaliteit van het leven voor de senioren;
  • Belangenbehartiging lokaal, provinciaal en landelijk voor de senioren
  • Ontmoeting, Ontspanning en Omzien naar elkaar 

KBO Noord-Holland is een federatieve vereniging en heeft 58 leden: de lokale KBO verenigingen. Verdeeld over de lokale verenigingen heeft de KBO in Noord-Holland ruim 26.500 leden.

Het kantooradres is 

A.Hofmanweg 5A, 2031 BH Haarlem
www.kbonoordholland.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
023 750 51 55

Het bestuur van KBO Noord-Holland bestaat uit een dagelijks bestuur, bestuursleden met een portefeuille en bestuursleden zonder portefeuille.

Leden dagelijks bestuur:
Voorzitter de heer A.M.H. van Riel
Secretaris de heer M. Engelsman
Penningmeester de heer R.F. de Vries
Lid mevrouw F.M. Buur-Zwetsloot

Werkplan
KBO Noord-Holland Samen op Weg
Het beleid voor het jaar 2023 is vastgelegd in het Werkplan KBO Noord-Holland 2023.

U kunt het werkplan 2023 hier downloaden.

Activiteiten en informatie over het boekjaar 2022
De Algemene Ledenvergadering van KBO-NH is in het voorjaar van 2022 bijeengekomen. Afgevaardigden van 50 (van de 58 aangesloten KBO verenigingen) hebben hun stem uitgebracht over het jaarverslag 2022 van de KBO-NH.
Met algemene stemmen is het jaarverslag 2022 van KBO-NH goedgekeurd en is decharge verleend aan het bestuur van KBO-NH.

U kunt het Jaarverslag 2022 hier weergeven of downloaden.

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid vrijwilligers
Waar vergoeding aan een vrijwilliger plaatsvindt, gebeurt dit op basis van de voor vrijwilligers geldende regels opgesteld in de vrijwilligersregeling van de belastingdienst.

De leden van het Bestuur kunnen aanspraak maken op een maandelijkse vrijwilligersvergoeding tot een maximum bedrag zoals vastgesteld in de notitie vrijwilligersvergoeding bestuur KBO-NH (besluit bestuursvergadering september 2021) conform de regels zoals vastgesteld door de belastingdienst.

Overige vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor reiskosten, zoals vastgesteld door de belastingdienst.
Bij grote inzet ontvangen zij incidenteel een vrijwilligersvergoeding tot een maximum bedrag zoals vastgesteld in de vrijwilligersregeling van de belastingdienst.

Beloningsbeleid beroepskrachten
Voor beroepskrachten gelden de arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Beloningsbeleid directie
KBO-NH beschikt niet over een directie. Derhalve is een beloningsbeleid directie niet van toepassing.

 

[/html][/fluid]