Header OverOns 2 small

OverOns Onze organisatie 3KBO Noord-Holland is een vrijwilligersorganisatie van en voor senioren in Noord-Holland. Onze organisatie heeft geen winstoogmerk. Ter ondersteuning van de leden en vrijwilligers beschikt de KBO Noord-Holland over een kantoor in Haarlem met twee medewerkers. Het werkgebied is de provincie Noord-Holland.

KBO Noord-Holland is een "platte" organisatie met twee bestuurslagen: op provinciaal- en op lokaal niveau. Het uitgangspunt is een decentrale organisatie, waarin de lokale KBO verenigingen de basis zijn en waarbij de provinciale KBO een ondersteunende, initiƫrende en verbindende taak heeft.

Leden KBO Noord-Holland 
Statutair kunnen alleen lokale KBO verenigingen lid van KBO Noord-Holland zijn. KBO Noord-Holland heeft 58 leden.

De KBO-leden (26.000 in Noord-Holland) zijn lid van de lokale KBO vereniging in hun woonplaats of -regio. 

KBO Noord-Holland werkt ook samen met verschillende andere Senioren Organisaties in Nederland om een krachtige vuist te kunnen maken.

Rechtsvorm
KBO Noord-Holland is een zelfstandige (federatieve) vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Het KvK-nummer is: 40409524 

De statuten van de KBO Noord-Holland zijn voor het laatst gewijzigd op 20-06-2018.

Verenigingsorganen
KBO Noord-Holland heeft statutair twee verenigingsorganen: de Algemene Ledenvergadering (waarvan de lokale KBO verenigingen in Noord-Holland deel  uitmaken) en het bestuur. Het dagelijks bestuur (onderdeel van het bestuur) is belast met de operationele leiding. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. 

Lokale KBO verenigingen
De lokale KBO verenigingen in Noord-Holland zijn zelfstandige organisaties met volledige rechtsbevoegdheid. 

De lokale KBO verenigingen zijn de basis van onze organisatie. Met heel veel KBO-vrijwilligers zorgen zij lokaal voor een gevarieerd aanbod van activiteiten- en ledenservice voor senioren.