Header OverOns 2 small

Medewerkers
Stafmedewerker:  F. Buur-Zwetsloot (Francisca)
Secretarieel medewerker : M. Kamper (Marlies)

Voor contactinformatieklikt u hier

Het bestuur van KBO Noord-Holland bestaat uit het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester), bestuursleden met een portefeuille en bestuursleden zonder portefeuille.

Het Bestuursreglement van KBO Noord-Holland is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 september 2018.

U kunt het Bestuursreglement van KBO Noord-Holland hier weergeven of downloaden.

Leden van het bestuur

Dagelijks bestuur
Voorzitter: A.M.H. van Riel (Anton)
Penningmeester: R. F. de Vries (Robbert)
Secretaris: M. Engelsman (Michel)
Algemeen lid: F.M. Buur-Zwetsloot (Francisca)

Bestuursleden met portefeuille 
Zorg, Welzijn:  P. Smit (Peter)
Wonen: M. Engelsman (Michel)
Veiligheid: T. de Kruijf- Welboren (Trudy)
Belastingservice:  R. de Boer (Rob)
Digitalisering:  A. Hoitink (Arno)
Zingeving:  vacature
Marketing: M. Kelly (Marian) 
Koopkracht & pensioenen: vacature

bestuursleden zonder portefeuille
J. Hartong (Joop)
N. Zaal (Nico)

Public Relations
PublicRelations: A. van Riel (Anton), voorzitter KBO-NH

Voor contactinformatie klikt u hier