Header OverOns 2 small

OverOns AVGVanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) van kracht. Deze Europese wet vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alle organisaties die met persoonsgegevens werken, moeten zich houden aan de regels van de AVG. Dus ook de KBO.

De lokale KBO vereniging verwerkt persoonsgegevens van de leden. Deze gegevens worden bijgehouden in onze ledenadministratie. Zonder deze gegevens kunnen wij onze leden bijvoorbeeld geen magazine bezorgen of uitnodigen voor een activiteit.

Welke gegevens verwerkt de KBO?

De persoonsgegevens die wij in ons systeem bij houden zijn de naam, adres en geboortedatum van onze leden. En, als het lid een machtiging heeft ondertekend, het bankrekeningnummer. Dit zijn reguliere persoonsgegevens.

De zogenoemde bijzondere persoonsgegevens noteren wij niet. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld: medische informatie, afkomst, politieke voorkeur, geloofsovertuiging. Organisaties die met dergelijke gegevens werken, moeten aan zeer strenge eisen voldoen.

De lokale KBO verenigingen in Noord-Holland gaan heel zorgvuldig om met de gegevens van onze leden. Persoonsgegevens zullen nooit zonder toestemming worden verstrekt aan partijen buiten onze vereniging.

 

Wilt u meer weten over hoe de KBO omgaat met de AVG? Klikt u hier.

Of leest u de brochure AVG in een notendop

 

Voor het Privacy statement van de website van KBO-NH klikt u hier. 

 

[/html][/fluid]