word lid

Over ons

KBO Noord-Holland

Header OverOns 2 small

Anbi

KBO Noord-Holland is vanaf 1 januari 2008 aangemerkt door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling. Het ANBI nummer is 58686. Het fiscaalnummer is 0067 26 616.

De doelstelling van de vereniging is zich in te zetten voor:

  • Kwaliteit van het leven voor de senioren;
  • Belangenbehartiging lokaal, provinciaal en landelijk voor de senioren
  • Ontmoeting, Ontspanning en Omzien naar elkaar 

KBO Noord-Holland is een federatieve vereniging en heeft 58 leden: de lokale KBO verenigingen. Verdeeld over de lokale verenigingen heeft de KBO in Noord-Holland ruim 26.500 leden.

Het kantooradres is 

A.Hofmanweg 5A, 2031 BH Haarlem.

🖰 www.kbonoordholland.nl

🖂 info@kbonoordholland.nl

🕿 023 750 51 55

Het bestuur van KBO Noord-Holland bestaat uit een dagelijks bestuur, bestuursleden met een portefeuille en bestuursleden zonder portefeuille.

Leden dagelijks bestuur:

Voorzitter de heer A.M.H. van Riel

Secretaris de heer R. de Boer (waarnemend)

Penningmeester de heer R.F. de Vries

Beleidsplan 

KBO Noord-Holland onderweg naar 2023

Het beleid voor de komende jaren is vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan KBO Noord-Holland 2020-2023.

 

U kunt het meerjarenbeleidsplan 2020-2023 hier downloaden.

 Activiteiten en informatie over het boekjaar 2020

De Algemene Ledenvergadering van KBO-NH is in het voorjaar van 2021 online bijeengekomen. Van de 58 aangesloten KBO verenigingen hebben er 37 (als afgevaardigde van de algemene ledenvergadering van de KBO-NH), hun stem uitgebracht over het jaarverslag 2020 van de KBO-NH.

Met meerderheid van stemmen is het jaarverslag 2020 van KBO-NH goedgekeurd en is decharge verleend aan het bestuur van KBO-NH.

U kunt het Jaarverslag 2020 hier weergeven of downloaden.

 

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid vrijwilligers

Waar vergoeding aan een vrijwilliger plaatsvindt, gebeurt dit op basis van de voor vrijwilligers geldende regels opgesteld in de vrijwilligersregeling van de belastingdienst.

 

De leden van het Dagelijks Bestuur ontvangen een maandelijkse vrijwilligersvergoeding tot een maximum bedrag zoals vastgesteld in de vrijwilligersregeling van de belastingdienst.

 

Overige vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor reiskosten, zoals vastgesteld door de belastingdienst.

Bij grote inzet ontvangen zij incidenteel een vrijwilligersvergoeding tot een maximum bedrag zoals vastgesteld in de vrijwilligersregeling van de belastingdienst.

 

Beloningsbeleid beroepskrachten

Voor beroepskrachten gelden de arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

 

Beloningsbeleid directie

KBO-NH beschikt niet over een directie. Derhalve is een beloningsbeleid directie niet van toepassing.

 

[/html][/fluid]