Opleiding Ouderenadviseur

 

Activiteit Wonen 

Datum: 02-02-2022

Locatie: Meerdere locaties in NH

Contact: info@kbonoordholland.nl 

 

 

 

Opleiding ouderenadviseur en cliëntondersteuning

De opleiding ouderenadviseur en cliëntondersteuning wordt voor KBO Noord-Holland verzorgd door 4 kundige en enthousiaste docenten. 

In de Wmo wordt gesproken over de cliëntondersteuner. De taak en de kennis van de cliëntondersteuner is breder dan die van onze ouderenadviseur. De opleiding ouderenadviseur van KBO Noord-Holland wordt daarom aangevuld met modules Cliëntondersteuning. Personen die deze opleiding hebben voltooid mogen zich cliëntondersteuner noemen. 
KBO-vrijwilligers die al actief zijn als ouderenadviseur kunnen een vervolgopleiding volgen voor cliëntondersteuner.

De doelstelling van KBO Noord-Holland: de cliënt sterker maken door onafhankelijke ondersteuning via de KBO 

Integrale aanpak
De KBO cliëntondersteuner/ouderenadviseur  heeft de vijf levensdomeinen als uitgangspunt. Deze integrale aanpak is belangrijk voor het zoeken naar een balans in het welzijn en kan het beste door een gesprek. De cliëntondersteuner/ouderenadviseur  kan met de cliënt het gesprek voorbereiden en al informatie verstrekken over mogelijke voorzieningen, zodat de cliënt niet overvallen wordt en te gemakkelijk toezeggingen doet of niet alle informatie paraat heeft. Ook kan een cliëntondersteuner/ouderenadviseur achteraf met de cliënt het gesprek nog eens doornemen en het wettelijk verplichte verslag samen meelezen. Mocht het nodig zijn, kan er ook een bezwaar ingediend worden.

Cliëntondersteuning houdt volgens de Wmo het volgende in: ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.

Programma
De opleiding bestaat uit twee delen:
De opleiding ouderenadviseur start op 3 februari 2022 en omvat 6 dagdelen verspreid over 6 maanden.
De opleiding cliëntondersteuning start op 1 september 2022. Deze omvat 4 dagdelen verspreid over 4 maanden.

Wanneer u geïnteresseerd bent kunnen wij u op onze lijst plaatsen. Wanneer er een nieuwe opleiding start, wordt u geïnformeerd. Geef u uw gegevens door aan Francisca Buur, info@kbonoordholland.nl