over nons

Steeds meer huisartsenpraktijken zijn de afgelopen jaren opgekocht door commerciële bedrijven. Sindsdien nam ook het aantal klachten over huisartsenzorg bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toe. Met name omdat de grote praktijken geregeld slecht bereikbaar zijn. De inspectie doet onderzoek.

In 2019 kreeg de inspectie nog iets meer dan duizend meldingen binnen over de huisartsenpraktijken. Twee jaar later waren dat er al 1363 en tot en met november 2022 kwamen er ook al meer dan 1200 klachten binnen. De inspectie stelt dat de stijging toe te schrijven is aan de commerciële bedrijven die steeds vaker praktijken opkopen.

Het lukt de commerciële bedrijven vaak niet om overal direct vast personeel te krijgen, waardoor de bereikbaarheid van die praktijken verslechtert. Patiënten klagen hier dan ook vooral over en geven aan, dat de praktijk zowel telefonisch als voor een fysieke afspraak niet goed bereikbaar is. Dat is voor senioren een slechte ontwikkeling.

Ook buitenlandse investeerders storten zich op de lucratieve markt van Nederlandse huisartsenpraktijken. De praktijk wordt dan voor een flink gedeelte digitaal ingericht met een minimale zorg. De balie is gewoon dicht en de telefoon wordt niet opgenomen. Senioren verliezen dan de belangrijkste steunpilaar. Zij hebben namelijk belang bij telefonisch en fysiek contact.

Naar schatting zijn tussen de 45 en 230 praktijken overgenomen door commerciële investeerders. Wat zijn nu precies de voor- en nadelen? Soms is dit bedoeld om de kosten en werkdruk te verdelen en is niet gericht op winst. Er zijn ook commerciële partijen die zich willen richten tot patiënten met online platforms, apps en andere digitale middelen. Hebben we in de toekomst nog een houdbaar zorgstelsel?

We weten niet precies wat de omvang is van de activiteiten van deze partijen. Ook niet welke investeerders erachter zitten. Om een goed beeld te krijgen van deze nieuwe ketens van praktijken, zetten we de vraag uit bij onze KBO-leden om ons te melden als er ernstige klachten of twijfels zijn over uw (nieuwe) huisartsenpraktijk in Noord-Holland. Dat kan bij uw KBO vereniging zowel telefonisch als per e-mail.

Namens het bestuur van KBO Noord-Holland

Anton van Riel
voorzitter