over nons

2 november 2022

Er is veel kritiek op de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen. Steeds meer experts en prominenten roepen het kabinet op om de WTP niet in te voeren.

Prominenten
Veertig oud-politici, oud-bestuurders en pensioenexperts stuurden op 31 oktober een brandbrief naar de Eerste en Tweede Kamer. De omzetting van honderden miljarden aan pensioengeld in het nieuwe stelsel is volgens hen onverantwoord, zeker in deze tijd van economische onzekerheid en hoge inflatie.
De veertig experts vrezen voor een drama in de uitvoering van de stelselwijziging én grote tegenvallers voor pensioenspaarders. Zij noemen de inflatie ’de vijand’ van het pensioenstelsel en denken dat het nieuwe pensioen het stijgende prijspeil niet zal kunnen bijbenen.

In de brief doen zij twee aanbevelingen:

  • Zij vragen om onder deze economische omstandigheden af te zien van het doorvoeren van de Wet Toekomst Pensioenen
  • Zij vragen om de huidige rekensystematiek aan te passen en te kiezen voor een meer stabiele rekenrente

Onder de briefschrijvers bevinden zich prominenten als Elco Brinkman, Eduard Bomhoff, Herman Wijffels en oud-directeuren van De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau. Ook Rob de Brouwer, pensioendeskundige bij KBO-Brabant, ondertekende de brief.

U kunt de brief hier downloaden.

U kunt hier het antwoord van minister Carola Schouten downloaden

Debat Tweede Kamer
2 november heeft een eerste debat over de WTP plaatsgevonden in de Tweede Kamer. Ook hier veel kritiek en nog veel meer vragen door de oppositie.

In dit debat sprak ook Pieter Omzigt. In een duidelijk relaas legde hij de vinger op de vele zere plekken in het wetsvoorstel.

Kijkt u hier het volledige debat terug. In de kolom aan de rechterkant kunt u een specifieke spreker selecteren. Pieter Omzigt spreekt om 20:08 uur

Lees ook: Samen tegen WTP