over nons

22 september 2022

Meepraten over een project in jouw omgeving en invloed uitoefenen op het provinciaal beleid? Bij de provincie Noord-Holland krijgt participatie van inwoners de komende jaren een nog belangrijkere rol.

Een deel van de samenleving wil graag meer betrokken worden bij besluitvorming. De provincie biedt inwoners die ruimte om mee te denken. Om dat nog beter mogelijk te maken én inwoners duidelijkheid te geven over wat ze van de provincie mogen verwachten liggen er nu heldere afspraken over hoe Noord-Hollanders meer kunnen worden betrokken.
De Statenwerkgroep Participatie bracht in kaart wat nodig is voor goede participatie, wat de provincie belangrijk vindt en stelde naar aanleiding daarvan uitgangspunten op. Provinciale Staten (PS) stelden deze uitgangspunten maandag 19 september unaniem vast. Dit betekent dat alle partijen het ermee eens zijn.

Invloed
Van woningbouw tot het aanleggen van nieuwe wegen, zonneparken en natuurgebieden. Veel opgaven van de provincie raken de leefomgeving van Noord-Hollanders. Daarom wil de provincie graag weten wat er in de samenleving speelt. En dat de omgeving door participatie ook invloed heeft op het beleid en besluiten. Met participatie maakt de provincie meer gebruik van de kennis van inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden. Zij kijken vaak anders naar onderwerpen waarmee de provincie bezig is. Hun ideeën en inzichten helpen dan ook bij het maken en uitvoeren van beter beleid en het nemen van betere besluiten.

Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk: “In de politiek moeten wij luisteren, praten en beslissen. Participatie kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Op deze wijze willen wij de betrokkenheid bij en het vertrouwen in de politiek vergroten. Meewerken aan je eigen toekomst.”

Iedereen kan meedoen
De provincie vindt het bovendien belangrijk dat elke inwoner kan meedoen. Daarom worden bij participatietrajecten waar mogelijk ook Noord-Hollanders betrokken die minder vanzelfsprekend of makkelijk meedoen, zoals jongeren, laaggeletterden en mensen met een migratieachtergrond. Van Dijk: “Participatie moet inclusief en divers zijn. Iedereen moet kunnen meedoen!”

Hoewel bij participatie altijd ruimte moet zijn voor invloed, blijven de politiek en het bestuur verantwoordelijk voor de besluiten. Zij wegen de verschillende belangen en ideeën mee. Participatie betekent niet per se dat iedereen die meedoet gelijk kan krijgen. Wél dat er altijd duidelijkheid is over de afweging van alle belangen en de besluitvorming.

Meer informatie over de uitgangspunten van de participatie leest u hier