over nons

22 september 2022

20 september heeft koning Willem Alexander de troonrede uitgesproken en daarmee de plannen van het kabinet voor 2023 bekendgemaakt. Wat betekenen de plannen voor de senioren in Nederland? Een klein overzicht.

AOW
Volgens de plannen gaat het minimumloon per 1 januari met 10% omhoog. Omdat uitkeringen, waaronder de AOW, gekoppeld zijn aan het minimumloon, gaan ook deze mee met de verhoging. Dat betekent dat gepensioneerden waarschijnlijk 10% meer AOW zullen ontvangen.

De nieuwe Pensioenwet
Al meer dan 10 jaar wordt er gesproken over een nieuwe Pensioenwet. Inmiddels ligt er een akkoord op hoofdlijnen. Een akkoord waar KBO-NH en haar samenwerkingspartners grote twijfels bij heeft (lees meer).
Ook de Tweede Kamer heeft vragen over deze nieuwe wet. Het invaren van de oude pensioenrechten in een nieuw stelsel blijkt ingewikkelder dan gedacht en men heeft ook veel vragen over de rekenmodellen. Er is inmiddels toegezegd dat de vernieuwing van de wet nooit mag leiden tot een verlies van meer dan 5% van de waarde van het origineel opgebouwde pensioen. Maar hoe dit allemaal moet worden uitgevoerd is de vraag. Daarmee staat de invoering van de nieuwe wet op 1 januari op losse schroeven

Middelingsregeling afgeschaft
Veel mensen hebben voor verschillende werkgevers en in verschillende branches gewerkt. Daardoor is het mogelijk dat men pensioen heeft opgebouwd bij verschillende fondsen. Wanneer je dan met pensioen gaat, ontvang je inkomsten vanuit verschillende bronnen. Dat kan leiden tot een tegenvaller bij de belastingaangifte omdat de heffingskortingen niet meteen goed worden toegepast.
Het was altijd mogelijk de aangifte uit te smeren over meerdere jaren, het zogenaamde middelen. Hierdoor werd het leed een beetje verzacht. Deze mogelijkheid wordt vanaf 2023 afgeschaft.

Verhoging ouderenkorting
De ouderenkorting stijgt. Daardoor houden ouderen netto meer over, maar dat merk je pas bij de aangifte over 2023, na maart 2024. 
De korting voor stellen stijgt met €109 naar €1.835 en voor alleenstaanden met €29 naar €478.

Fiscale oudedagsreserve wordt afgeschaft
Zelfstandig ondernemers kunnen, naast AOW, een aanvullend pensioen opbouwen met de fiscale oudedagsreserve (FOR). Zij kunnen zo een deel van de winst reserveren voor pensioen. Deze regeling wordt afgeschaft.

Afschaffing ‘jubelton’
Het is mogelijk om iemand honderdduizend euro te schenken voor de aankoop van een huis. Deze schenking is belastingvrij en mag alleen worden gedaan aan personen van 18 tot 40 jaar oud.
De zogenaamde ‘jubelton’ wordt afgeschaft met ingang van 2023. De overheid hoopt dat de afschaffing helpt de huizenmarkt wat af te koelen.

Meer koopkrachtmaatregelen 
Naast deze maatregelen speciaal voor senioren, zijn er ook plannen die voor alle Nederlanders belangrijk zijn. Zo zijn er de koopkrachtmaatregelen om mensen te helpen met de torenhoge energiekosten. Voor minima komt er een energietoeslag van €1.300; er komt een prijsplafond voor gas en stroom en de huur- en zorgtoeslag gaan omhoog. 


Een uitgebreid pakket aan maatregelen voor 2023 waarbij het kabinet de focus moet leggen bij de uitvoering hiervan.

Meer informatie over Prinsjesdag 2022 leest u op de website van de Tweede Kamer. Klik hier.