over nons

KBO Brabant: Hef uitsluiting van ouderen voor individuele inkomenstoeslag op!

De dramatische koopkrachtontwikkeling van Nederlandse huishoudens vraagt om actie van het kabinet. Onder de zwaarst getroffen huishoudens bevinden zich ook ouderen met een langdurig laag inkomen.

KBO-Brabant heeft het kabinet opgeroepen om de uitsluiting van AIO- en AOW-gerechtigden voor de individuele inkomenstoeslag op te heffen. Uiteraard ondersteunt KBO Noord-Holland deze actie van harte!

In een brief aan minister Schouten van Armoede, Participatiebeleid & Pensioenen stelt KBO-Brabant dat opheffing van de uitsluiting van gepensioneerden voor de individuele inkomenstoeslag, voorheen langdurigheidstoeslag genaamd, een zeer gerichte, eenvoudig uitvoerbare maatregel is om juist ouderen met een laag inkomen tegemoet te komen. Deze maatregel vraagt slechts om een minimale aanpassing van de Participatiewet: het schrappen van de uitsluitingsbepaling in artikel 36, lid 1. Bovendien brengt de maatregel geen grote nieuwe uitgaven voor de rijksbegroting met zich mee, terwijl de doelgroep er wel zeer gericht mee wordt geholpen.

Het gaat hier om meer dan een ‘leuk idee’. De uitsluiting van gepensioneerden van deze inkomenstoeslag is niet meer te verdedigen, zoals KBO-Brabant beargumenteert in een notitie bij de brief aan de minister.

  • Klik hier voor de brief van KBO Brabant aan Minister Schouten
  • Klik hier voor de notitie met toelichting als bijlage bij de brief