over nons

Seniorenorganisaties steunen pensioenverzet Pieter Lakeman met crowdfunding

Het verzet van voorzitter Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie SOBI tegen de pensioenaanpak van De Nederlandsche Bank (DNB) krijgt steun van zeven seniorenorganisaties. Zij gaan Lakeman in zijn gevecht financieel steunen en beginnen een crowdfunding actie. Het betreft KBO-Brabant, KBO Gelderland, KBO Limburg, KBO Noord-Holland en KBO Overijssel plus de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen en de Stichting PensioenBehoud.

Onlangs nam de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam een klacht van Lakeman tegen het Pensioenfonds van de Metalektro (PME) in behandeling. Op 27 oktober 2022 is de besloten rechtszitting. Volgens Lakeman hanteert PME in het jaarverslag 2021 onder dwang van De Nederlandsche Bank (DNB) een te lage rekenrente. Daardoor vallen het resultaat en eigen vermogen veel te laag uit en worden pensioenontvangers, premiebetalende werknemers en bij het fonds aangesloten ondernemingen jaarlijks voor miljarden euro’s benadeeld. Lakeman stelt dat dit voor vrijwel alle pensioenfondsen geldt. In totaal gaat het om tientallen miljarden euro’s te laag berekend resultaat en eigen vermogen.

De seniorenorganisaties delen zijn analyse dat pensioenfondsen bulken van het geld en wel degelijk in staat waren en zijn om de pensioenopbouw en -uitkeringen volledig te indexeren. DNB wekt naar hun mening op basis van onjuiste uitgangspunten de indruk dat een volledige indexatie onverantwoord zou zijn. Het kan wel degelijk, zeggen Lakeman en de seniorenorganisaties. Zij menen dat door toedoen van DNB en de overheid werknemers en ontvangers van pensioenuitkeringen zwaar tekort worden gedaan.

Het verzoekschrift bij de Ondernemingskamer is door Lakeman mede namens een aantal pensioenontvangers en premiebetalers ingediend. Lakeman c.s. wordt bij deze procedure gesteund door advocaat Jos Wouters en pensioendeskundige Rob de Brouwer. Als de zaak zou worden gewonnen, staat volgens hem vast dat de Nederlandse regering en DNB jarenlang de Europese pensioenrichtlijn verkeerd hebben laten toepassen. De meeste pensioenfondsen hebben dan 14 jaar achtereen de pensioenuitkeringen en de pensioenopbouw van werkenden ten onrechte niet geïndexeerd. De seniorenorganisaties roepen gepensioneerden en werkenden op om het verzet van Lakeman tegen dit in hun ogen grote onrecht te steunen met een donatie. Bijdragen kunnen worden overgemaakt naar rekeningnummer NL94 INGB 0000  057 110 ten name van KBO Noord-Holland onder vermelding van ‘Pensioenverzet’. KBO Noord-Holland heeft een ANBI-status waardoor donaties fiscaal aftrekbaar zijn.