over nons

26 juli 2022

Indringende boodschap aan Tweede Kamerleden: neem kritiek pensioenexperts serieus!

Geen enkele seniorenorganisatie in Nederland steunt de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Er is dus geen maatschappelijk draagvlak voor deze wet onder een miljoen georganiseerde senioren! Ook steeds meer gerenommeerde pensioenexperts hebben kritiek op het nieuwe pensioenstelsel. Kritiek dat niet of onvoldoende door de minister is meegenomen in de WTP. 

Claimstichting Pensioen, KBO-Brabant, KBO Noord-Holland, Omroep MAX en Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen voeren daarom deze zomer gesprekken met de woordvoerders pensioenen in de Tweede Kamer. De vijf organisaties pleiten voor herbezinning en zorgvuldigheid in plaats van snelheid.

Met de woordvoerders van D66, PVV, SP, GroenLinks, CDA en VVD heeft het gesprek al plaatsgevonden. Het gesprek met PvdA vindt plaats in augustus.

De belangrijkste aandachtspunten hebben de 5 organisaties samengevat in een persbericht dat vandaag wordt verzonden naar de diverse media.

Het persbericht kunt u hier weergeven of downloaden.

 Knipsel