over nons

4 juli 2022

Minister Helder: computer gaat werk overnemen van overbelaste wijkverplegers

Als hulpbehoevende ouderen is men straks voor zorg vooral aangewezen op de computer. Beeldbellen met de wijkverpleegkundige wordt de norm. Hij of zij komt niet meer persoonlijk langs. Een sensor zal de zorgverlening alarmeren als iemand is gevallen en de smartphone of tablet laat de oudere weten dat er medicijnen moeten worden ingenomen. Dat meldt de Volkskrant vandaag.

Dit schrijft minister Conny Helder voor langdurige Zorg en Sport maandag aan de Tweede Kamer. In de brief gaat zij in op hoe zij zelfstandig wonen door hulpbehoevende ouderen mogelijk wil maken. Haar plan om de zorg te digitaliseren betekent dat de zorg minder arbeidsintensief wordt, aldus de Volkskrant.

KBO Noord-Holland zal zich krachtig verzetten tegen dit voorstel. Het kan niet zo zijn dat ouderen min-of-meer opgedrongen wordt om, bijvoorbeeld, Wmo of Wlz indicatiegesprekken digitaal te voeren.
Niet in het minst omdat er nog altijd veel ouderen niet voldoende digitaal vaardig zijn en een groot aantal zelfs niet beschikt over internet. Zij zijn opnieuw afhankelijk van de “hulp van anderen” die wél digitaal vaardig zijn.

Het zou in ieder geval bij een 'proef' moeten blijven, waarbij ouderen zelf een keus kunnen maken.

Het artikel in de Volkskrant leest u hier

Bron: De Volkskrant