over nons

Geld parapluIn 2019 hebben het kabinet en sociale partners in het Pensioenakkoord een breed pakket aan maatregelen met elkaar afgesproken. Op 30 maart jl. is de uitwerking daarvan in de Wet toekomst pensioenen (Wtp) door minister Carola Schouten (Pensioenen) aan de Tweede Kamer aangeboden voor behandeling.

KBO Noord-Holland, KBO Brabant en de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) hebben grote vraagtekens bij deze nieuwe pensioenwet.

Internetconsultatie wetsontwerp toekomst pensioenen
De Rijksoverheid heeft de mogelijkheid geboden om te reageren op de ingediende Wet toekomst pensioenen. De partners KBO Noord-Holland, KBO Brabant en hebben hier uiteraard gebruik van gemaakt en hebben een gezamenlijke reactie opgesteld.

De reactie Internetconsultatie Wet toekomst pensioenen kunt u hier weergeven of downloaden

Reactie Tweede Kamer
De brief van de drie partners is behandeld door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze commissie heeft besloten dat de brief informatie bevat die gebruikt kan worden bij de behandeling van het wetsvoorstel tot Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en een aantal andere wetten in verband met de herziening van het pensioenstelsel.

De brief van de Tweede Kamer kunt u hier weergeven of downloaden

Wet toekomst pensioenen
Meer informatie over het voorstel van wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten vanwege herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid. Klik hier

Een samenvatting van het advies wetsvoorsteltoekomst pensioenen kunt u hier weergeven of downloaden