over nons

 

09-05-2022Hofje

Tot 2040 zal het aantal 65-plussers in de IJmond met 39% toenemen. Volgens berekeningen van ABF Research zal het aan tal 75-plussers zelfs met 72% toenemen. Dat meldt het Noordhollands Dagblad (NHD).

Volgens deze berekening zal in 2040 één op de vier IJmonders 65 jaar of ouder zijn. Dat zijn dan zo’n 40.000 inwoners in Velsen, Beverwijk en Heemskerk, aldus het NHD.

Senioren willen graag anders wonen: kleiner, gelijkvloers, meer betaalbaar of op toekomstige zorg voorbereid. Maar dergelijke woningen zijn niet voldoende beschikbaar en de vraag neemt alleen maar toe.
“Dat is het grote dilemma”, zegt Sjoerd Hooftman in het NHD. “Er komt een enorme golf over ons heen, Dat besef moeten we laten indalen en we moeten ons hierop voorbereiden.”
Sjoerd is één van de ambassadeurs van de landelijke taskforce Wonen en Zorg en directeur-bestuurder van de woningcorporatie Woonopmaat. Hij ziet in de IJmond vooral losse initiatieven. Op andere locaties in Nederland is er veel meer samenwerking tussen gemeenten, zorginstanties, ouderenorganisaties en corporaties. “In de IJmond doen we allemaal ons eigen ding. Dat moet echt anders”, aldus Sjoerd.

Knarrenhof
Knarrenhof is een maatschappelijke organisatie die initiatieven begeleidt voor seniorenwoningen. In Heemskerk zijn al concrete initiatieven bekend. Zo’n 260 huishoudens hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in een dergelijke woongemeenschap.
“In Velsen en Beverwijk is nog geen initiatiefgroep”, zegt Anneke van Rossum van Knarranhof in het NHD. “Maar zodra er een berichtje in de krant komt, ontploft het. Zo belangrijk zijn die initiatiefgroepen met hun lobbywerk.”

Lees meer:

Bron: Noordhollands Dagblad