over nons

Munten small

9-05-2022

De communicatie van pensioenfondsen aan deelnemers verloopt niet altijd vlekkeloos, meldt het Noordhollands Dagblad (NHD). Er staan regelmatig fouten in brieven aan werkenden en gepensioneerden waarschuwt de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM).

Het AFM roept de pensioenfondsen op de communicatie te verbeteren voordat het nieuwe pensioenstelsel ingaat. Mogelijk dat dat de toezichthouder dit jaar extra onderzoek zal doen om te controleren of de wettelijke verplichtingen hieromtrent worden nageleefd, aldus het NHD.

De administratie bij de pensioenfondsen vaak wel op orde. Het gaat pas mis in de communicatie naar de deelnemers. Volgens het AFM gaat het om tienduizenden tot soms wel honderdduizenden brieven en/of berichten per jaar. Gezien het grote aantal deelnemers bij de pensioenfondsen is dit slechts een klein percentage.
De afgelopen tijd is de aandacht voor de verbeterpunten wel toegenomen, meldt het NHD, maar er moet nog veel gebeuren.

Correcties
Het is voor deelnemers belangrijk dat zij op de hoogte zijn van correcties op hun pensioenopbouw. Pensioenfondsen moeten daarom duidelijk het beleid hiervoor communiceren. Het AFM meldt dat slechts 3 op de 10 van de onderzochte partijen een dergelijk beleid hebben opgesteld. Slechts 6% heeft dit beleid openbaar gemaakt, ondanks de oproep door het kabinet.

Nieuw pensioenstelsel
Er wordt al jaren gewerkt aan een grote hervorming van het pensioenstelsel. Met dit nieuwe stelsel moet het duidelijker worden wat je als premie inlegt en hoeveel pensioen hiermee wordt opgebouwd. Daarnaast wordt het mogelijke om pensioenen te laten stijgen wanneer het economisch goed gaat en te laten dalen als het slechter gaat. De verwachting is dat de nieuwe regels in 2023 ingaan. Pensioenfondsen krijgen 4 jaar de tijd om alle pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving.

Bron: Noordhollands Dagblad