over nons

23-02-2022the hague 890698 640

In de Eerste Kamer zijn in de afgelopen week meerdere moties ingediend in reactie op de plannen van het nieuwe kabinet. Drie moties betroffen de voornemen om de AOW éénmalig los te koppelen van het minimum jeugdloon.

De drie moties werden ingediend door senator Faber (PVV), senator Van Rooijen (50PLUS) en senator Van der Linden (Fractie-Nanninga). Alle moties roepen in verschillende bewoordingen de regering op om af te zien van de voorgenomen (gedeeltelijke) ontkoppeling. Premier Rutte had de moties ontraden.

Tijdens het debat in de Eerste Kamer over de regeringsverklaring van het nieuwe kabinet heeft een meerderheid, onder andere, deze moties aangenomen.

Paul Rosenmöller, fractieleider GroenLinks, heeft het kabinet gevraagd uiterlijk op 8 maart per brief aan te geven hoe de belangrijkste moties worden uitgevoerd.

De AOW is al 42 jaar gekoppeld aan het minimumloon. Het kabinet wil nu de AOW deels  eenmalig ontkoppelen. De ouderdomsvoorziening zal dan wel met de inflatie meestijgen maar niet met het minimumloon als dat wordt verhoogd.