over nons

20-12-2021

 

Meerderjarige kinderen kunnen na het overlijden van hun ouders door de verhuurder binnen twee maanden uit de huurwoning worden gezet. Kinderen en medebewoners hebben geen rechten en kunnen niet zomaar het huurcontract van hun ouders overnemen. Dat moet anders meent de Tweede Kamer, meldt RTL Nieuws op haar website.

Demissionair minister Kajsa Ollongren gaat wettelijk regelen dat kinderen langer in de ouderlijke huurwoning mogen blijven wonen. Ook als de verhuurder hier niet mee instemt, aldus RTL Nieuws. Zij krijgen zo langer te tijt voor rouwverwerking en de garantie dat zij niet op straat komen te staan.

De wettelijke regeling vergt tijd. Daarom heeft Ollongren een gedragscode afgesproken met onder meer de koepel van woningcorporaties Aedes en organisaties van particuliere verhuurders. Om te voorkomen dat kinderen zonder woning komen te zitten, beloven verhuurders nu al maatwerk te bieden.

"Jongvolwassenen die hun ouders verliezen moeten zich kunnen richten op het verwerken van dit verlies. Dankzij de afspraken hoeven zij zich geen zorgen te maken over hun woonsituatie. Dat geeft meer rust en komt ten goede aan het rouwproces”, aldus Ollongren op RTL Nieuws.

De vele schrijnende voorbeelden waren voor VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis reden om zich hiermee te bemoeien. Hij heeft een motie ingediend met de vraag om kinderen na het overlijden van hun ouders menselijk te behandelen. Te voltallige Tweede Kamer stemde in met deze motie. Vervolgens is Ollongren met verhuurders het gesprek aangegaan.

De kinderen zullen een tijdelijk contract krijgen voor de ouderlijke huurwoning. Het tijdelijk contract is voor maximaal 2 jaar. De verhuurder levert maatwerk door te kijken of de woning passend is en zo nodig de huur te verlagen. Bij een niet passende woning, moet de verhuurder een vervangende woning toewijzen.

De wettelijke regeling zal voor zowel de sociale als private huursector gaan gelden.

Bron: RTL Nieuws