over nons

30-11-2021

Het aantal verpleeghuizen met een coronabesmetting is inmiddels hoger dan eerder tijdens de COVID-19 crisis in het voorjaar van 2020. Bovendien blijkt uit het onderzoek van hoogleraar ouderengeneeskunde Cees Hertogh dat de kans op overlijden na besmetting weer net zo hoog is als in de tweede coronagolf in november 2020. “Bijzonder zorgelijk”, zegt Verenso-voorzitter De Groot.

Het RIVM geeft aan dat de teller van het aantal instellingen met een besmetting inmiddels bijna op 1.000 staat. Ook het aantal besmette bewoners neemt weer snel toe. Waar patiënten eerder minder ziek leken te worden, lijkt dat nu minder het geval. Bovendien geven de data van Hertogh aan dat zo’n 22% van de bewoners de kans loopt binnen 30 dagen na een besmetting te overlijden.

Zorgelijk
Voorzitter De Groot maakt zich zorgen. “De bewoners van verpleeghuizen zijn veelal kwetsbaar. Het is fijn dat we ze nu een booster kunnen geven, waarmee we het risico op een ernstiger beloop van de ziekte kunnen beperken. Ook hopen we het aantal besmettingen terug te dringen. Maar alleen met een booster komen we er niet.”

Wat is er nodig?
“Een verpleeghuis maakt onderdeel uit van de samenleving. Als het aantal besmettingen in de samenleving toeneemt, neemt het aantal besmettingen ook toe in het verpleeghuis.” Bezoekers en personeel nemen het virus mee naar binnen. Verenso geeft daarom aan het belangrijk te vinden dat het aantal besmettingen in de samenleving daalt en mensen zich goed houden aan de basismaatregelen. “Als je klachten hebt, blijf dan thuis. Breng corona niet naar oma”, aldus De Groot.

Kwaliteit van leven
Tenslotte vraagt de voorzitter van de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde aandacht voor de kwaliteit van leven van de bewoners. “Wij vinden het belangrijk dat de kwaliteit van leven van de bewoners goed wordt meegewogen in alle beslissingen die nu genomen worden. Zorg voor een goede balans tussen veiligheid en kwaliteit van leven”, pleit De Groot.