over nons

29-11-2021
Deze week verschijnt de eerste uitgave van het nieuwe magazine van KBO Noord-Holland.Nestor 2021 29 11

In het blad komt een aantal vrijwilligers van KBO Noord-Holland aan het woord. Zij vertellen u over hun vrijwilligerswerk en over hun activiteiten voor de lokale KBO verenigingen.
Het is een blad geworden voor en door Noord-Hollandse senioren en er is met veel enthousiasme aan gewerkt.

Het blad verschijnt 3 keer per jaar: in maart, juni en november.

Wij wensen u heel veel leesplezier!