over nons

23-11-2021
ActiZ waarschuwt voor vastlopen zorg voor ouderen en chronisch zieken

De Nederlandse ouderenzorgorganisaties, verenigd in branchevereniging ActiZ, slaan groot alarm als gevolg van de nieuwe coronagolf. ‘Kwetsbare ouderen en chronisch zieken komen in steeds grotere getalen zonder hulp te zitten. Onze medewerkers werken met man en macht door, maar door de aanzwellende coronagolf loopt ook de zorg voor ouderen en chronisch zieken vast’, waarschuwt ActiZ bij monde van bestuurslid Conny Helder.

‘Het is niet meer bij te benen. Het ziekteverzuim onder medewerkers stijgt snel, door het coronavirus zelf en de quarantaine maar ook door het bijna bovenmenselijke werk dat ze al bijna twee jaar onder hoge druk leveren’, stelt Helder.

Alarm
ActiZ wijst erop dat het aantal besmettingen onder kwetsbare ouderen, thuis en in verpleeghuizen, niet anders is dan in de rest van de samenleving. Het aantal besmettingen is de afgelopen weken met een paar honderd procent toegenomen. ‘Dat blijft niet zonder gevolgen’, weet Helder. ‘We drukken nu het tsunami-alarm in, maar er is geen hoger gelegen gebied om naartoe te vluchten. In veel regio’s is geen plek meer om mensen uit het ziekenhuis op te vangen of mensen die thuis vastlopen zorg te bieden. Wij kunnen de reguliere zorg niet stoppen of operaties uitstellen om plaats te maken voor coronapatiënten, we kunnen alleen de schaarse zorg zo goed als mogelijk verdelen. Iedereen krijgt dus minder zorg.'

Stille ramp
De leden van ActiZ verzorgen en verplegen circa twee miljoen kwetsbare mensen; thuis, in het verpleeghuis en in tijdelijke verblijfsvoorzieningen. Helder: ‘Vooral in de situatie thuis, achter de eigen voordeur, dreigt zich een nieuwe stille ramp te voltrekken.’ Helder begrijpt dat politiek en media voortdurend bezig zijn met de IC’s in de ziekenhuizen, maar vraagt nadrukkelijk aandacht voor de grote kwetsbare meerderheid in de thuissituatie. ‘Het zorgsysteem is een keten, met een aantal schakels van levensbelang. Als je alleen blijft kijken naar de ziekenhuizen en de rest van de zorgketen over het hoofd blijft zien, dan zie je maar een stukje van het probleem.’

Voor iedereen die in de zorg werkt is dit een marathon zonder finish. Dus: nu heldere maatregelen, ook voor de langere termijn.

Totaalplan
Helder wil dat het kabinet met een totaalplan komt om te voorkomen dat de situatie verder verergert. Corona blijft voorlopig een grote impact hebben op de zorg, ook buiten het ziekenhuis. ‘Dit gaat zo niet langer. We weten dat corona vraagt om maatregelen, ook voor de langere termijn. Maar het is onduidelijk. De maatregelen zijn moeilijk te volgen. Daar komt nog bij dat deze marathon steeds weer met tien kilometer wordt verlengd. Dat is niet vol te houden. Dit is voor iedereen die werkt in de zorg een marathon zonder finish. Dus nu heldere maatregelen voor langere tijd én zorgen dat iedereen zich aan de maatregelen houdt’.

Vergrijzing
Corona maakt de problemen groter, maar ze zijn niet nieuw. ActiZ vraagt al jaren aandacht voor de oprukkende vergrijzing van Nederland en de gevolgen daarvan voor de samenleving en de zorg. Er verschijnen continue rapporten en adviezen waarin steeds duidelijk wordt dat het anders moet.

‘Een toekomstbestendig plan voor de ouderenzorg’, dat is wat de politieke partijen die een nieuw kabinet willen vormen gaan ontwikkelen, bleek uit een in de trein achtergelaten stuk van de ChristenUnie-voorman. ‘Een nieuw plan is helemaal niet nodig. Dat ligt er al een hele tijd', zegt Helder. Met dertien landelijke organisaties (allemaal betrokken en begaan met de zorg voor ouderen) heeft ActiZ in tien uitgangspunten beschreven wat er anders kan, omdat het anders moet. 'Laten we niet nog meer plannen maken of onderzoeken doen, we moeten gewoon samen met het nieuwe kabinet  aan de slag met de plannen en onderzoeken die er nu liggen. En hier zal de samenleving nadrukkelijk bij betrokken moeten worden’ aldus Helder.