Enige tijd geleden ontving u, samen met de NESTOR, een dubbele pagina met het Lezersonderzoek. De redactie heeft 592 formulieren retour ontvangen. Met een oplage van de NESTOR van 30.000 stuks, is dit aantal bij lange na niet representatief te noemen, maar de redactie is toch heel blij met de respons. Zeker nadat wij veel opmerkingen ontvingen over de vragenlijst: Het was een lastig formulier om in te vullen en een aantal vragen waren moeilijk te beantwoorden. Ook iets wat wij als redactie mee zullen nemen, mochten we ooit opnieuw onderzoek willen houden onder de lezers van NESTOR. 

Resultaten
Uit de resultaten van het Lezersonderzoek blijkt dat de overgrote meerderheid van de respondenten blij is met het blad NESTOR. Uiteraard is er ruimte voor verbetering en hebben velen van u leuke, mooie en bijzondere suggesties gedaan voor artikelen in het blad. Er was ook kritiek op het blad. Dat mag natuurlijk en daar leren wij als redactie ook van. 

We zetten wat cijfers op een rij
95,3% van de respondenten lezen de NESTOR, 21,5% van hen geeft het blad na lezing door aan iemand anders. De tijd die de respondenten gemiddeld besteden aan het lezen van het blad is gemiddeld 69 minuten. Het merendeel (66,7%) leest vrijwel alle artikelen.

Afb 2 hoeveel artikelen 1

Dat het blad wordt gewaardeerd zien we aan het  gemiddelde cijfer dat is gegeven: een 7,8. Slechts zeven personen hebben het blad een onvoldoende gegeven. Deze respondenten zeggen het blad niet voldoende interessant te vinden. Het hoogst haalbare, een 10, is 30 keer gegeven met over het algemeen de reactie dat de inhoud “interessant, goed leesbaar, informatief en leerzaam” is. Een respondent schreef: “Ik heb het blad zien groeien van een bundel A-viertjes naar de huidige glossy van goed handzaam formaat”.

Dat het gewaardeerd wordt, dat men 10 keer per jaar de NESTOR op de mat vindt, zien we in deze tabel:

 Afb 3 waardering ontvangst 1 

Het Lezersonderzoek laat zien dat men over het algemeen vindt dat de informatie in het blad voor hen belangrijk is en dat men zich hierin herkent. De gemiddelde rapportcijfers voor nieuwswaarde, schrijfstijl, beeldgebruik etc. zijn dan ook hoog:

  • Nieuwswaarde van de artikelen 7,5
  • Schrijfstijl 7,8
  • Beeldgebruik (foto’s) 7,8
  • Onderwerpkeuze 7,3
  • Diepgang van de artikelen 7,7
  • Praktisch nut van de artikelen 7,6

De onderwerpen die het meest worden gewaardeerd door de respondenten zijn de activiteiten van de lokale KBO verenigingen, provinciale activiteiten als workshops en  lezingen en informatie over de ledenservice als de belastinginvullers, ouderenadviseurs en juridische hulpverlening.

Op de vragen welke onderwerpen er worden gemist en waar meer aandacht aan moet worden besteed, heeft de redactie een keur aan suggesties ontvangen. Zo wil men graag tips ontvangen over boeken, musea en films; nog meer persoonlijke verhalen van lezers over hun hobby’s, over vroeger en reizen; nog meer informerende artikelen over gezondheid, koopkracht en pensioenen, wonen voor senioren etc. Kortom, een enorme ideeën-poel waaruit de redactie kan putten.

En dat is mooi! Want vanaf 2024 ontvangt u een dikkere NESTOR met meer ruimte voor informatie, mooie en herkenbare verhalen, tips voor leuke activiteiten enzovoort. Samen met u en de lokale KBO verenigingen maken we van NESTOR een blad dat men niet mag missen!

De redactie wil diegenen die de moeite hebben genomen om het formulier in te vullen en op te sturen hiervoor hartelijk bedanken.

Stapel Nestors