Krachtig, Betrokken en Ondernemend

KBO Noord-Holland

homepage

Praten over levenseinde

 

Praten over levenseinde 

Datum: 24-06-2022
Aanmelden uiterlijk 20 juni a.s.
bij secretaris KBO Zaanstreek Zuid, Kees Scheffer.
T: 06-3308 5506
E: secretariskbozaandam@gmail.com
Locatie: ‘De Doorbraak’, Prinsenstraat 43
1501 NS Zaandam.
Aanvang: 14.00 - 16.00 uur.
Inloop vanaf 13.45 uur.
    

 In samenwerking met de KBO Zaanstreek Zuid en verschillende wijkcentra organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg een aantal (gratis) informatiebijeenkomsten op diverse plekken in de regio.

“Praten over levenseinde”

“Dood gaan we allemaal…!” Alleen de weg ernaartoe en het moment waarop kunnen we tegenwoordig deels zelf bepalen. Maar dan moet je wel weten welke wegen er zijn en wat je daar aan (on)mogelijkheden tegenkomt. Het nadenken over en het onder woorden brengen van ideeën en wensen rond het levenseinde is een best lastig en soms zelfs emotioneel proces. Mede daarom is het goed om dat tijdig en op een rustig moment te doen vóórdat het door omstandigheden misschien te laat is.

Vragen om over na te denken zijn bijvoorbeeld:

  • Wat is belangrijk voor u wanneer uw gezondheid achteruit gaat?
  • Weten uw naasten wat u in die situatie wel of niet wilt?
  • Wilt u bijvoorbeeld wel of niet gereanimeerd worden?
  • Heeft u uw wensen in de laatste levensfase ooit besproken en op papier vastgelegd?

Wat is er te kiezen in de laatste levensfase?

  • Hoe kijkt u terug op uw leven?
  • Wat zou u nog willen zeggen of doen?
  • Wie mag voor u spreken als u dat zelf niet meer kunt?

Hierover nadenken en praten met mensen in uw omgeving is belangrijk. Om goed in gesprek te kunnen gaan, heeft u goede informatie nodig. Gastspreker op de bijeenkomsten is Leonie Vogels, psycholoog met veel ervaring en kennis over de laatste fase van het leven. Meer informatie over deze publieksbijeenkomsten kunt u vinden op www.weetuwatuwilt.nl

U bent van harte welkom op een van de volgende bijeenkomsten. We raden u aan om samen met bijvoorbeeld uw partner, kind of een vriend(in) te komen. Twee horen meer dan één en u kunt er in eigen kring makkelijker verder over praten.

Op 24 juni gaan we met hulp van gespecialiseerde, bevoegde mensen spreken over dit onderwerp. Hoe moeilijk ook, het is belangrijk en nodig.

Programma

13.30 – 14.00    Inloop en ontvangst 
14.00 – 14.05    Opening door KBO Zaanstreek Zuid 
14.05 – 14.30    Leonie Vogels (psycholoog begeleiding levenseindevragen) 
14.30 – 14.45    Korte pauze 
14.45 – 15.15    Leonie Vogels (psycholoog begeleiding levenseindevragen) 
15.15 – 15.30    Vragen aan professional uit de omgeving 
15.30 – 16.00    Einde bijeenkomst

Aanmelden: 
Aanmelden uiterlijk 20 juni a.s. bij onze secretaris Kees Scheffer; hetzij telefonisch (06 - 3308 5506), hetzij per email secretariskbozaandam@gmail.com
Graag vermelden de contactgegevens en namen van de personen die naar de bijeenkomst komen.
 
We zien u graag vrijdagmiddag 24 juni van 14.00 - 16.00 uur (inloop vanaf 13.45 uur) in ‘De Doorbraak’ Prinsenstraat 43, 1501 NS Zaandam.
(Het gebouw is op de hoek Prinsenstraat – Tuiniersstraat (ingang)

DeDoorbraak

plattegrond dedoorbraak

  Klik op de afbeelding voor een vergroting.

De koffie staat klaar.

Yvonne Brenninkmeijer

Voorzitter KBO Seniorenbelang Zaanstreek Zuid