Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Maak vaart met het verbeteren van digitale toegankelijkheid

Maak vaart met het verbeteren van digitale toegankelijkheid

09-12 Brief aan Tweede Kamer

De toegankelijkheid van digitale inlogmiddelen van de overheid laat sterk te wensen over. Dit geldt ook voor websites en apps. Mensen met een beperking kunnen daardoor niet zelfstandig gebruik maken van de dienstverlening van de overheid. In een brief aan de Tweede Kamer doet KBO-POCB, samen met Ieder(in) samen met 9 andere belangenorganisaties de oproep om vaart te maken met het verbeteren van de digitale toegankelijkheid.

Inlogmiddelen niet toegankelijk
Op 10 december bespreekt de Tweede Kamer de digitalisering van de overheid, waaronder het toelaten van nieuwe identificatiemiddelen naast DigiD. Dat de nadruk ligt op de betrouwbaarheid en veiligheid van deze nieuwe middelen, is belangrijk, maar er is is onvoldoende oog voor de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. Een voorbeeld is de tweestapsidentificatie en het gelijktijdig moeten bedienen van twee apparaten bij het inloggen. Voor mensen met een beperkte handfunctie is dat niet mogelijk. Die kunnen zon app daardoor niet gebruiken.

Geen toegankelijkheidsverklaring websites
KBO-PCOB en Ieder(in) zien dat de overheid veel inspanningen verricht om de burger digitaal vaardiger te maken. Maar daarmee ben je er nog niet. Websites en apps moeten ook toegankelijk zijn. Dat geldt ook voor overheidswebsites en apps. Het toegankelijk maken van deze sites en apps blijft hierbij sterk achter. Slechts 4 procent van de overheidswebsites is aantoonbaar volledig toegankelijk (d.d. 7 december).

Toegankelijkheid als voorwaarde in ontwerpproces
De 11 organisaties stellen dat digitale inlogmiddelen bij de overheid naast betrouwbaar en veilig k toegankelijk en gebruiksvriendelijk moeten zijn, conform het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid. Daarnaast is het versneld toegankelijk maken van websites en apps noodzakelijk. Bijvoorbeeld door het registreren en publiceren van toegankelijke software en ICT-diensten. En door het halfjaarlijks rapporteren en gericht toezicht houden op de naleving van het Tijdelijk Besluit. Ook moet de overheid toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid beter vastleggen in digitale ontwerpprocessen. Betrek ouderen en mensen met een beperking vanaf het begin bij het ontwerpen van apps en websites.

De complete brief leest u hier

terug naar overzicht