Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Nieuwe bestuursleden voor KBO Noord-Holland

Nieuwe bestuursleden voor KBO Noord-Holland

23-11 Besluit Algemene Ledenvergadering

KBO Noord-Holland mag 2 nieuwe leden verwelkomen in haar bestuur. De Algemene Ledenvergadering heeft op 18 november jl. positief besloten over de aanstelling van beide kandidaten.

Nieuwe penningmeester
De aftredend penningmeester dhr.F. Kee, had al enige tijd geleden aangegeven zijn functie te willen neerleggen. Dhr. R.F. de Vries heeft nu het stokje van hem overgenomen.

Een korte introductie van dhr. R.F. de Vries leest u hier.

Met het aantreden van dhr. R.F. de Vries nemen wij afscheid van dhr. F. Kee als penningmeester. Toch verdwijnt dhr. Kee niet direct uit beeld bij KBO-NH. Hij blijft, tot groot genoegen van het bestuur, vooralsnog aan als adviseur.

Portefeuille Zingeving
De vacature voor bestuurslid met portefeuille Zingeving wordt, sinds 18 november, ingevuld door mw. M. Bleeker-Burger.

Een korte introductie van mw. M. Bleeker-Burger leest u hier.

Felicitaties
Het bestuur van KBO-NH heet beide nieuwe leden van harte welkom in hun midden. Zij feliciteren hen met de aanstelling en gaan ervan uit dat het zal leiden tot een prettige en vruchtbare samenwerking.

Vacature secretaris
Met de benoeming van deze beide bestuursleden is de vacature voor secretaris nog niet vervuld. Echter het bestuur van KBO-NH is in gesprek met een, veelbelovende, kandidaat.

Tot het moment dat deze kandidaat in een volgende Algemene Ledenvergadering kan worden voorgedragen, blijft dhr. G. Mondriaan aan als secretaris van KBO-NH.


terug naar overzicht