Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Meer oog voor kwetsbare, arme ouderen

Meer oog voor kwetsbare, arme ouderen

10-11 Brief Landelijke Cliëntenraad

Maar liefst een derde van de Nederlandse ouderen heeft geen spaargeld of eigen vermogen. Een deel van hen leeft onder het sociaal minimum. Ouderen die een tijd in het buitenland hebben gewoond hebben vaak een onvolledige AOW en dus een laag inkomen.

Deze groep kampt ook nog eens met onvermijdelijke kosten door hogere uitgaven voor hun zorg, energie, woning, boodschappen en eigen bijdragen. Voor de LCR is de maat vol. In een brief aan staatssecretaris Van ít Wout van SZW doet de LCR verschillende voorstellen om de situatie te verbeteren.

Voorlichting en bijstand
De LCR meent dat gemeenten vooral in kaart moeten brengen hoe groot de armoede onder ouderen is. Daarnaast zou actief voorlichting gegeven kunnen worden, zodat zij geen toeslagen en gemeentelijke minima regelingen mislopen. Terugbrengen van categorale bijstand om hoge zorgkosten op te vangen, is ook een van de voorstellen. De afschaffing van de kostendelersnorm zodat ouderen hun leven zelfstandig kunnen inrichten, is een ander belangrijk punt. De AIO, ter ondersteuning van ouderen met onvolledig inkomen, moet ruimhartiger worden toegekend.

Voor de LCR zijn dit slechts enkele voorstellen die een begin kunnen vormen om de inkomenspositie van de ouderen te verbeteren.

Klik hier voor: de LCR-brief aan de staatssecretaris over armoede onder ouderen

Klik hier voor: praktijkvoorbeelden van armoede onder ouderen

terug naar overzicht