Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Debat Tweede Kamer over Langer Thuis etc.

Debat Tweede Kamer over Langer Thuis etc.

09-11 Geen zichtbare verbeteringen

Woensdag 11 november vindt in de Tweede Kamer een belangrijk debat in de Tweede Kamer plaats over Langer Thuis / Dementiezorg / PGB / Wijkverpleging / Wmo. Het is een overvolle agenda met 23 bespreekpunten, zoals het abonnementstarief Wmo (€ 17,50 voor Wmo-zorg), Dementie, Mantelzorg, Ondervoeding, toekomst zorg thuiswonende ouderen etc.

De Koepel van Gepensioneerden en KBO-Brabant vinden dat in de VWS-begroting van 2021 de zorg en ondersteuning van thuiswonende ouderen weinig aandacht krijgt. De organisaties zijn van mening dat thuiswonende ouderen te weinig merken van de ingezette actieprogramma’s van minister De Jonge. KBO-Brabant stelt dat in Brabant de programma’s Langer Thuis, Eén tegen eenzaamheid en Thuis in het verpleeghuis niet hebben geleid tot zichtbare verbeteringen.

Impact sociaal isolement is groot
De Koepel van Gepensioneerden en KBO-Brabant zijn van mening dat in deze tijd alles op alles gezet worden om de gevolgen van sociaal isolement op te vangen. De eerste coronagolf met beperkende maatregelen heeft veel impact op kwaliteit van leven van ouderen gehad. Zo bewegen ouderen veel minder, is er meer sprake van ondervoeding in de thuissituatie en hebben ouderen ziekenhuiszorg uitgesteld.

Maatregelen op korte termijn:

  • Motiveer dat ouderen gebruik kunnen blijven maken van kleinschalige activiteiten in hun eigen bubbel.
  • Er moet duidelijkheid komen over hoe ouderen elkaar in hun buurtgebouwen verantwoord kunnen ontmoeten.
  • Veel ouderen komen niet in het ziekenhuis vanwege vervoersproblematiek. In 2019 kon 26% van de ouderen het ziekenhuis niet bereiken (CBS, okt. 2020). In 2020 zal percentage veel groter zijn.
  • Maak duidelijk dat bezoek aan polikliniek en huisarts veilig is.
  • Motiveer dat ouderen blijven bewegen
  • Zorg voor eenduidige informatie.
  • Faciliteer veilige ontmoetingsbijeenkomsten


KBO-Brabant heeft samen met de Koepel van Gepensioneerden gereageerd op een aantal agendapunten zoals:

  • Advies Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen. Klik hier
  • Domeinoverstijgende samenwerking Wlz en Wmo/Zvw. Klik hier

Het debat wordt op de voet gevolgd.

terug naar overzicht