Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Betere risicospreiding van eigen bijdragen in de verpleeghuiszorg

Betere risicospreiding van eigen bijdragen in de verpleeghuiszorg

24-6 Onderzoek CPB

In Nederland doet één op de vijf ouderen een beroep op verpleeghuiszorg. Dit kan een kort verblijf zijn na een ziekenhuisopname maar ook een langdurig verblijf vanwege een complexe zorgvraag of, bijvoorbeeld, dementie.

De kosten voor het verblijf in een zorginstelling worden deels verhaald op de cliënt door middel van een eigen bijdrage. De middeninkomens dragen daarbij de zwaarste lasten. Voor hen kan de eigen bijdrage oplopen tot zo’n 70% van het netto-inkomen.
Hoge inkomens betalen in euro’s weliswaar meer (tot maximaal 29.000 euro per jaar), maar dat is een veel lager percentage van hun inkomen. Lage inkomens profiteren van een vrijstelling. Van de ouderen met een middeninkomen betaalt 10% gedurende hun leven in totaal bijna 33.000 euro of meer aan eigen bijdragen voor verpleeghuiszorg, 1% betaalt zelfs 80.000 euro of meer.

Dit blijkt uit onderzoek ‘Betere risicospreiding van eigen bijdrage in de verpleeghuiszorg’ van het Centraal Plan Bureau (CPB). In dit onderzoek is de stalpeling van eigen bijdragen als gevolg van een langdurig verblijf in het verpleeghuis onderzocht.

Advies CPB
Door naast het pensioeninkomen en financieel vermogen ook de overwaarde uit het huis vanaf de eerste dag mee te nemen bij het bepalen van de eigen bijdrage voor verpleeghuiszorg kan de overheid het financieel risico van de eigen bijdragen beter spreiden. De kans dat een oudere een hele hoge eigen bijdrage moet betalen voor deze zorg neemt daardoor af. Dit kan zonder dat het de overheid extra geld kost. Deze maatregelen zorgen voor een aanzienlijke welvaartswinst voor de meeste ouderen.

Meer weten?
Download het volledige onderzoek ‘Betere risicospreiding van eigen bijdragen in de verpleeghuiszorg’ 

Download de visuele samenvatting

Download de infographic terug naar overzicht