Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Draaiboek voor IC bij tweede golf corona

Draaiboek voor IC bij tweede golf corona

17-6 Voor wie is er plek?

Momenteel liggen er mindere dan 100 patiŽnten met corona op de Intensive Care (IC) afdelingen in Nederland. Er is nu dus voldoende capaciteit in de ziekenhuizen. Dat meldt RTL Nieuws.

Voor het geval het aantal besmettingen toch weer sterk gaat stijgen hebben Artsenfederatie KBMG en de Federatie Medisch Specialisten alvast gewerkt aan een draaiboek. In het draaiboek wordt een selectieprocedure beschreven voor opnamen op de IC, aldus RTL Nieuws

Bij een tweede golf van het coronavirus zal er niet direct worden overgegaan op de selectieprocedure. In eerste instantie zal een opname op de IC plaatsvinden op basis van medische overwegingen, net zoal nu het geval is.
Wanneer de druk op de ICís echter zodanig toeneemt dat de medische selectie niet voldoende is, zullen artsen teruggrijpen op het draaiboek om te bepalen wie er al dan niet een bed krijgt op de IC. Er komt dan een Ďrangordeí van wie het eerst recht heeft op een bed, aldus RTL Nieuws

Richtlijnen: 

 1. Kort verblijf krijgt voorrang
  De patiŽnten van wie wordt verwacht dat zij minder lang op de IC zullen moeten verblijven, krijgen voorrang. Zo zullen er meer patiŽnten geholpen kunnen worden, menen de artsen.
 2. Zorgpersoneel eerst
  Als tweede groep zullen zorgmedewerkers voorrang krijgen op een behandeling op de IC. Hieraan is echter een voorwaarde verbonden: zij moeten veel en risicovol contact hebben gehad met corona-patiŽnten. Daarbij moet het voor hen niet mogelijk zijn geweest om zich voldoende te beschermen. 
 3. Jong en oud
  Wanneer er dan nog onvoldoende bedden beschikbaar zijn, zullen jongere mensen voor ouderen gaan.
 4. Loting
  De laatste optie is een loting. Als twee of meer patiŽnten tegelijk binnenkomen, zal er worden geloot. Komen zij na elkaar binnen, dan geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt.

Geen leeftijdsdiscriminatie
De Tweede Kamer en het kabinet willen echter niet dat leeftijd een rol speelt bij een eventuele selectie. Minister Hugo de Jonge stelde eerder dat hij dit desnoods zal verbieden.

Minister Martin van Rijn meent dat er Ďvele nuttige en zeer bruikbare elementení in het draaiboek staan. Hij kan zich echter Ďniet vinden in een triage waarin leeftijd, los van medisch inhoudelijke overwegingen een rol speeltí, meldt RTL Nieuws.

"Hoewel ik geen enkele twijfel heb aan de oprecht goede intenties, ben ik van mening dat hiermee een onderscheid uitsluitend op basis van leeftijd wordt gemaakt en dat kan ik niet ondersteunen. Voor mij, voor dit kabinet, is elk leven gelijkwaardig en als een oudere patiŽnt op medische gronden evenveel herstelkansen heeft als een jongere patiŽnt, kan hem of haar geen aanspraak op levensreddende zorg worden ontzegd", stelt Van Rijn in zijn brief.

Hoop
Peter Paul van Benthem, KNO-arts en voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten, spreekt de hoop uit dat het draaiboek nooit nodig zal zijn. Helaas kan het niet worden uitgesloten. "Er wordt met man en macht gewerkt om te waarborgen dat onze gezondheidszorg de coronapandemie aankanĒ, zegt Van Benthem tegen RTL Nieuws.

Niet definitief
Overigens is het draaiboek nog niet definitief. Het moet nog worden voorgeledgd aan verschillende artsenkoepels.

Bron: RTL Nieuws

terug naar overzicht