Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Blij met verruiming bezoekregeling coronavrije verpleeghuizen

Blij met verruiming bezoekregeling coronavrije verpleeghuizen

04-6 Toch ook nog vragen

Seniorenorganisatie KBO-PCOB is blij dat de bezoekregeling in verpleeghuizen per 15 juni verder versoepeld wordt. Vanaf dan mogen bewoners van verpleeghuizen die coronavrij zijn, meer dan één bezoeker ontvangen.

Menselijke kant
Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Heel goed dat het kabinet niet alleen naar medische aspecten kijkt, maar ook naar de menselijke kant. Veel senioren, zowel bewoners als mantelzorgers, hebben de afgelopen tijd aangegeven dat het lijden vanwege eenzaamheid te groot werd. We zijn blij dat het kabinet naar deze signalen heeft geluisterd.”

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat vanaf 15 juni de bezoekregeling met één persoon voor alle verpleeghuizen gaat gelden. Pas een maand later zou de regeling verder uitgebreid worden door meer bezoekers per bewoner toe te staan, maar dat wordt nu dus een maand vervroegd. Vanderkaa: “Op veel verpleeghuislocaties is maatwerk mogelijk, dat geeft dit besluit maar aan.”

Vragen
Patiënten en cliënten van verpleeghuizen hebben nog wel vragen over de gang van zaken. Dat geldt ook voor mantelzorgers.

Dat blijkt uit een brief van KBO-PCOB en een groot aantal andere organisaties aan de Tweede Kamer. De briefschrijvers vragen aandacht voor een drietal punten. Allereerst willen ze dat de verruiming van de bezoekregels goed wordt geëvalueerd. Wat gaat goed, wie krijgt niet genoeg informatie over wat wel en niet kan? En is er wel voldoende aandacht voor de kwaliteit van leven van mensen? Kijken we niet teveel naar infectiepreventie in plaats van naar wat mensen nodig hebben en willen?

Ten tweede vragen ze aandacht voor mensen die wonen in een aanleunwoning, die op het terrein van een verpleeghuis ligt. Die bewoners leven redelijk zelfstandig, maar zijn wel gebonden aan de strenge bezoekregels van het verpleeghuis. Gaat dat wel goed, vragen de organisaties zich af.

Ten slotte vragen de organisaties aandacht voor de toekomst, mocht zich een tweede coronagolf aandienen. Houdt dan de kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners voor ogen als er nieuwe bezoekregels komen, is de boodschap. De Tweede Kamer spreekt deze week over de verpleeghuiszorg.

> Lees hier de brief aan de Tweede Kamer

terug naar overzicht