Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Versoepeling bezoekregeling verpleeghuizen

Versoepeling bezoekregeling verpleeghuizen

14-5 Deelnemers in Noord-Holland

Vanaf 11 mei wordt een eerste voorzichtige stap gezet naar versoepeling van de bezoekregeling voor verpleeghuizen. In 26 verpleeghuislocaties wordt onder strikte voorwaarden één vaste bezoeker per verpleeghuisbewoner toegestaan. Met de kennis en ervaring die wordt opgedaan op deze locaties wil het kabinet stapsgewijs en voorzichtig op steeds meer verpleeghuislocaties beperkt bezoek toelaten.

Als de bezoekregeling in de praktijk goed werkt dan is het de bedoeling dat per 25 mei in meer verpleeghuislocaties beperkt bezoek kan plaatsvinden. Dit wordt op 19 mei door het kabinet besloten.

In Noord-Holland gaat het om de volgende instellingen die door de directeuren Publieke Gezondheid van de GGD-regio's zijn geselecteerd:

 

GGD naam zorgaanbieder
GGD Amsterdam Zonnehuisgroep Amstelland
GGD Gooi en Vechtstreek De Oude Pastorie
GGD Hollands Noorden Woonzorggroep Samen
GGD Zaanstreek Waterland Evean
VRK (GGD Kennemerland) Viva Zorggroep en Kennemerhart


Bezoekregeling
Sinds 20 maart kunnen bewoners van verpleeghuizen geen bezoek ontvangen. Er mag alleen bezoek komen bij mensen die stervende zijn. De bezoekregeling voor verpleeghuizen is ingegeven door de noodzaak om bewoners en zorgverleners te beschermen tegen het coronavirus en om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Op dit moment komen er nagenoeg geen nieuwe locaties met een besmetting bij, al blijven mensen in verpleeghuizen kwetsbaar.

Tegelijkertijd beseft het kabinet dat het voor bewoners, hun naasten en zorgmedewerkers heel zwaar is om dit lang vol te houden. Met een groep experts – op het terrein van o.a. ouderengeneeskunde, verpleging, ethiek, recht en virologie – is er daarom gewerkt aan een aangepaste bezoekregeling, die nu eerst in een aantal verpleeghuizen wordt gestart.

Het volledige overzicht van deelnemende instellingen vindt u hier.

terug naar overzicht