Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Meedenken over versoepelen van de corona-maatregelen

Meedenken over versoepelen van de corona-maatregelen

30-4 Onderzoek TU Delft

Het lijkt langzaam de goede kant op te gaan. De overgrote meerderheid van de Nederlanders houdt zich aan de cornona-maatregelen en de druk op de zorg neemt langzaam af. Reden voor de regering om na te denken over versoepeling van de maatregelen. Maar wat vinden Nederlanders zelf belangrijk in de exit-strategie?

TU Delft wil daar, door middel van een online onderzoek, duidelijkheid over krijgen. In het onderzoek zijn de keuzes waar het kabinet voor staat, zo goed mogelijk nagebootst. Burgers kunnen nu, als het ware, op de stoel van het kabinet gaan zitten en zelf keuzes maken.

Scenarioís
Er zijn 8 verschillende scenarioís waaruit men een keuze kan maken. Deelnemers zien direct de gevolgen van hun keuze. Bijvoorbeeld: deze keuze levert zoveel inkomensverlies op; of met deze keuzes zal het zorgsysteem overspoeld raken. Er moeten dus echt afwegingen gemaakt worden tussen de verschillende opties. Op deze manier kiest men uiteindelijk wat voor hem of haar het meest belangrijk is.

Hoofdonderzoek
Aan het hoofdonderzoek doen 5000 Nederlanders mee. Zij zijn gekozen door een panelbureau uit alle lagen van de bevolking. Zo weten de onderzoekers zeker dat het gaat om de voorkeuren van de gemiddelde Nederlander.

Omdat de versoepeling van de maatregelen een onderwerp is waar veel mensen over willen meedenken, is hetzelfde onderzoek ook gelanceerd onder het grote publiek. Toch schuilt hierin het gevaar dat het onderzoek hierdoor een vertekend beeld gaat geven. Men kan het onderzoek in het eigen netwerk verspreiden waardoor een bepaalde groep oververtegenwoordigd is.

Om deel te kunnen nemen aan het openbare onderzoek klikt u hier.

7 mei
De resultaten van het hoofdonderzoek moeten vůůr 7 mei zijn ingeleverd. Dan kan het kabinet de uitkomsten meenemen in het overleg over de eventuele versoepeling. Het is dan aan het kabinet wat zij zullen doen met de resultaten.

De resultaten van het openbare onderzoek zal worden gepubliceerd op de website van TU Delft.

TU Delft wil hetzelfde doen voor de langere termijn. Er zal een onderzoek worden gestart waarin Nederlanders aan kunnen geven hoe zij het verloop van de maatregelen zien tot en met december.


Het onderzoek van TU Delft is tot stand gekomen in samenwerking met het RIVM en de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en FinanciŽn.

terug naar overzicht