Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Ruim 80.000 gesproken boeken voor ouderen met slecht zicht

Ruim 80.000 gesproken boeken voor ouderen met slecht zicht

16-4 Bibliotheek voor Passen Lezen

Wie slecht ziet of om een andere reden niet op de ‘reguliere’ manier kan lezen, krijgt via Bibliotheekservice Passend Lezen toegang tot een bibliotheek met ruim 80.000 gesproken boeken, kranten, tijdschriften, hoorspelen en hoorcolleges. Passend Lezen is de bibliotheek voor mensen met een leesbeperking en is gestart met een landelijke campagne om meer aandacht te vragen voor de mogelijkheden voor mensen met een leesbeperking. De boodschap van deze campagne is: Zo blijf je lezen. Ook als je ogen minder worden.

Passend Lezen wil met de campagne kenbaar maken dat leesplezier mogelijk is, ook als men problemen ervaart met lezen door een leesbeperking. Denk hierbij aan ouderen die te maken krijgen met een toenemende achteruitgang van het gezichtsvermogen, maar ook neurologische aandoeningen als afasie en dementie, of motorische problemen waardoor het vasthouden van een boek of krant moeilijk wordt. Met Passend Lezen kunnen deze mensen alsnog het plezier en de ontspanning van lezen ervaren.

De bibliotheek voor mensen met een leesbeperking groeit en heeft inmiddels 50.000 klanten. Enkelen van hen maken ook onderdeel uit van de campagne en vertellen hoe zij de dienstverlening ervaren. Leesplezier, ontspanning, ervoor zorgen dat je midden in het leven kan blijven staan, vermindering van eenzaamheid en op de hoogte blijven van actualiteit zijn voor hen belangrijke redenen om gebruik te maken van Passend Lezen.

Peter – ruim 4 jaar klant: “Passend Lezen biedt mij ontspanning. Een kijkje in een andere wereld die ik anders niet zou beleven. Maar ook mee kunnen praten over dezelfde boeken waar andere mensen ook over meepraten.”

De lectuur uit de collectie is op verschillende manieren te bestellen en te beluisteren, bijvoorbeeld via de site en de gratis app. Maar ook voor personen die minder digitaal vaardig zijn, is een oplossing beschikbaar. Zo is het mogelijk om de lectuur op Daisy-cd thuis te ontvangen en/of via verschillende andere leeshulpmiddelen te beluisteren.

Toegang hebben tot gesproken lectuur is van belang voor een hele brede groep mensen die niet op de reguliere manier kan lezen. De dienstverlening voorziet hiermee in verschillende behoeftes voor verschillende leeftijdsgroepen. Zo weten ook jongeren met o.a. dyslexie Passend Lezen te vinden. Een lidmaatschap bij de bibliotheek kost €30,- per jaar voor volwassenen met een leesbeperking. Jeugdleden met een leesbeperking zijn gratis lid tot hun 18e jaar.

Over Bibliotheekservice Passend Lezen
Bibliotheekservice Passend Lezen biedt onder andere boeken, kranten en tijdschriften in een aangepaste leesvorm wanneer ‘gewoon’ lezen niet (meer) gaat. De stichting stelt zich ten doel om mensen met een leesbeperking toegang te geven tot de wereld van kennis en cultuur om zo de persoonlijke ontplooiing van mensen met een leesbeperking te stimuleren en hun positie in de samenleving te verbeteren. Passend Lezen is een onderdeel van het stelsel van openbare bibliotheken.

Klik hier voor de website. 


terug naar overzicht