Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Oversterfte door het nieuwe Coronavirus

Oversterfte door het nieuwe Coronavirus

10-4 Maatregelen blijven belangrijk

Het werkelijke aantal mensen dat in Nederland overlijdt aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus is hoger dan de gemelde aantallen die het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu dagelijks publiceert. Het beeld dat de cijfers geven over de verdeling van sterfte naar bijvoorbeeld leeftijd, geslacht en regio komt wel overeen.

Dat blijkt uit een analyse van het RIVM en het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de monitoring sterftecijfers in Nederland. Dit maakt extra duidelijk hoe belangrijk het is dat mensen zich aan de maatregelen blijven houden.

Normaal gesproken zijn er deze tijd van het jaar tussen de 2.694 en 3.002 sterfgevallen per week. De meest recente sterftecijfers in Nederland laten zien dat in de week van 26 maart tot en met 1 april 2020 in totaal 4.718 mensen zijn overleden. Dat betekent dat er naar schatting tussen de 1.716 en 2.024 meer personen zijn overleden dan verwacht in deze week. Dit aantal is ongeveer twee keer hoger dan de aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gemelde sterfgevallen door COVID-19 in diezelfde week.

Niet alle mensen die in Nederland overlijden, zijn getest op COVID-19. Het werkelijke aantal mensen dat in Nederland overlijdt aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus is hoger. Door naar het totaal aantal overledenen per week te kijken zoals gemeld aan het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek - dus ongeacht de doodsoorzaak - ontstaat een completer beeld van de situatie in Nederland.

Een aanzienlijk deel van de oversterfte is naar verwachting gerelateerd aan COVID-19. Welk deel dat precies is, is nog niet duidelijk. Dat kan pas later uit de doodsoorzakenregistraties afgeleid worden.

terug naar overzicht