Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Flinke toename corona-besmettingen in verpleeghuizen

Flinke toename corona-besmettingen in verpleeghuizen

07-4 Bron van zorg

Uit de laatste cijfers blijkt dat er sprake is van een flinke toename van besmettingen en sterfgevallen onder verpleeghuisbewoners, meer dan blijkt uit de landelijke cijfers van het RIVM. Sinds medio maart registreren specialisten ouderengeneeskunde gegevens over corona (COVID-19) vanuit de systemen voor het elektronisch patiŽntendossier (EPD-systeem).

In het EPD-systeem dat voor ongeveer de helft van bewoners in verpleeghuizen wordt gebruikt, zijn inmiddels 1979 patiŽnten met COVID-19 geregistreerd. Bij 908 patiŽnten is het virus met een test vastgesteld, bij 1071 patiŽnten is sprake van een verdenking op COVID-19.
De laatste cijfers laten zien dat 281 patiŽnten uit de registraties zijn overleden. Het gaat hierbij om 184 patiŽnten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld en 97 patiŽnten met een verdenking op COVID-19. Bij een verdenking op COVID-19 registreren artsen met name symptomen als hoesten en koorts.

Hiermee wordt duidelijk dat COVID-19 in verpleeghuizen in de afgelopen periode sterk is toegenomen. Deze aantallen zijn hoger dan blijkt uit de gegevens van het RIVM. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat het RIVM alleen registreert wanneer er daadwerkelijk een test heeft plaatsgevonden.

Meer beschermende middelen in het verpleeghuis nodig
ďDeze cijfers laten zien hoe belangrijk het is dat we zín allen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om zo de kwetsbare mensen in onze samenleving te beschermenĒ, vertelt Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter van Verenso.
ďWe kunnen het ons niet permitteren dat het aantal coronapatiŽnten in verpleeghuizen explosief toeneemt. Dat betekent niet alleen dat we onze bewoners zo goed mogelijk moeten beschermen, maar ook de zorgmedewerkers. Om te voorkomen dat er patiŽnten moeten worden ingestuurd naar het ziekenhuis, zou er veel meer aandacht moeten zijn voor beschermende middelen in de eerste lijn en het verpleeghuis. Ook moeten er voldoende middelen zoals medicijnen en zuurstof aanwezig zijn.Ē

Op onder meer advies van Verenso besloot het Kabinet eerder al om alle verpleeghuizen te sluiten voor bezoek. ďWe begrijpen dat dit soms schrijnende situaties oplevert, maar het is echt nodig om dit virus in de kiem te smorenĒ, aldus Nieuwenhuizen.

Aandacht voor zorgmedewerkers
De cijfers van het EPD-systeem laten ook zien dat 124 patiŽnten inmiddels gelukkig weer zijn hersteld van COVID-19. Vaak hebben deze mensen nog wel veel nazorg nodig. Ook dit vraagt om voldoende middelen en mensen binnen verpleeghuizen en (geriatrische) revalidatiecentra.
ďWe merken dat het zorgpersoneel het moeilijk heeftĒ, vervolgt Nieuwenhuizen. ďEr wordt ontzettend veel van ze gevraagd terwijl ze nu onvoldoende beschermd worden en te weinig middelen tot hun beschikking hebben. Daar moet echt verandering in komen, want zonder hen zijn we nergens.Ē

Bron: Verenso, vereniging specialisten ouderengeneeskunde

terug naar overzicht