Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
KBO-PCOB: doorbraak dilemma bezoek verpleeghuizen nodig

KBO-PCOB: doorbraak dilemma bezoek verpleeghuizen nodig

26-3 Laat één vaste bezoeker toe

Weken geen bezoek mogen ontvangen, is zeer ingrijpend voor verpleeghuisbewoners. KBO-PCOB is zeer bezorgd na de schrijnende verhalen van familieleden. We onderschrijven de visie van ouderenpsycholoog Sarah Blom, vandaag in Trouw. En pleiten, onder strikte voorwaarden, voor een vaste bezoeker per bewoner.

‘Bezoek helpt om je volwaardig te voelen, zegt ouderenpsycholoog Sarah Blom vandaag in Trouw. Deze (vol)waardigheid valt dus weg wanneer er langdurig geen bezoek komt en wanneer er ook nog eens geen activiteiten meer worden georganiseerd. Bewoners van verpleeghuizen zullen de verbinding met hun naasten verliezen.

Dit horen we ook terug van onze leden, vaak mantelzorgers van verpleeghuisbewoners. Directeur Manon Vanderkaa: “Langzaamaan wordt ons duidelijk dat de contactmatregelen door de coronacrisis maanden gaan duren. Dit is zeer ingrijpend voor verpleeghuisbewoners en hun familie. Er is veel verdriet en er zijn veel vragen en zorgen. En het zorgt ook voor extra werkdruk binnen het verpleeghuis omdat mantelzorgers vaak al veel werk voor hun rekening nemen dat nu blijft liggen.”

Vaste bezoeker
Ouderenpsycholoog Blom geeft aan wat het betekent als er lang geen contact is. Zo betekent een gebrek aan aanraking, zoals een knuffel van een familielid, dat de situatie verslechtert van mensen met dementie. Ook is er veel risico op dat mensen minder gaan eten, een grotere pijnbeleving, somberheid en toenemende eenzaamheid.

Misschien toch maar bezoek toelaten? KBO-PCOB pleit voor het toelaten, met beschermingsmiddelen, van één vaste bezoeker per bewoner. Manon Vanderkaa: “Dat geeft inderdaad een dilemma, want je vergroot daarmee de risico’s op besmetting van mensen in een kwetsbare situatie. Maar de psychosociale nood, zoals Sarah Blom vandaag treffend verwoordt, loopt snel op. Daarom dringen we er toch op aan in de Tweede Kamer en bij de bewindspersonen: sta onder strenge voorwaarden een vaste bezoeker toe!”

terug naar overzicht