Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Stel belastingaangifte uit

Stel belastingaangifte uit

18-3 Oproep KBO-PCOB aan kabinet

Ouderen komen in de knel met de deadline van 1 mei waarop de belastingaangifte moet zijn gedaan. Dat hoort seniorenorganisatie KBO-PCOB terug van haar leden. Directeur Manon Vanderkaa dringt aan op generiek uitstel tot 1 september: “Vanwege de coronacrisis komen nu veel veranderingen op ouderen af. Uitstel van belastingaangifte geeft hun, en degenen die hen helpen bij de aangifte, de noodzakelijke tijd.”

Seniorenorganisatie KBO-PCOB roept het kabinet daarom per brief op om de termijn ter verlengen dat er aangifte gedaan moet worden van de inkomstenbelasting over 2019.

Onder senioren zijn relatief veel mensen die niet (meer) digitaal vaardig zijn, of waarvan de inmiddels overleden partner de belastingzaken deed. “Daar komt nu de coronacrisis bij. Dit betekent dat bijvoorbeeld de schoonzoon, of de getrainde vrijwilliger vanuit een vereniging, niet meer thuis mag komen bij kwetsbare ouderen om bij de aangifte te helpen. Ook de netwerken buiten de deur vallen nu weg, denk aan de bibliotheken of de seniorensociëteit.”

Omdat de verwachting is dat de coronacrisis nog langer aanhoudt, wordt gevraagd om generiek uitstel tot 1 september 2020. Zónder dat hiervan melding gedaan hoeft te worden. Manon Vanderkaa: “Uitstel aanvragen is een digitale handeling waar veel ouderen wat huiverig voor zijn, of waarvoor ze mogelijk de vaardigheid missen. Ook een ‘coulance-regeling’ kan vragen en onzekerheid oproepen. Generiek uitstel voor alle belastingplichtigen geeft duidelijkheid en rust in deze voor ouderen extra spannende coronacrisis.”

 

Wilt u hulp bij het invullen van uw belastingpapieren of het aanvragen van uitstel hiervoor? Neemt u dan contact op met uw lokale KBO vereniging. Klik hier.


 

terug naar overzicht