Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Ongenuanceerd en onjuist

Ongenuanceerd en onjuist

16-3 Debat leeftijdsgrens corona-patiënten

Bij KBO-Brabant, seniorenvereniging van 130.000 leden in de provincie die tot dusverre het zwaarst is getroffen door het Corona-virus in Nederland, melden zich verontruste, emotionele en soms ook boze leden. Onderwerp: de instelling van een leeftijdsgrens voor de behandeling van Corona-patiënten. In Italië reeds formeel voorgesteld door medisch specialisten, in Nederland nog slechts een onderwerp in het maatschappelijk debat. “Op de wijze waarop dat debat gevoerd wordt, valt veel af te dingen”, aldus Leo Bisschops, voorzitter van KBO-Brabant.

De provincie Noord-Brabant behoort tot de meest vergrijzende provincies van Nederland en juist op deze provincie krijgt het Coronavirus tot nu toe het meeste grip. Het aantal besmettingen vermenigvuldigt zich rap, het aantal maatregelen eveneens. Zo heeft de koepel KBO-Brabant besloten om alle grote bijeenkomsten voorlopig af te gelasten en ook zijn bijna 300 lokale Brabantse KBO-Afdelingen hetzelfde geadviseerd. Een besluit dat niet licht genomen wordt, omdat het tal van senioren – deelnemers én vrijwilligers – een belangrijk deel van hun dagelijkse vrijetijdsbesteding ontneemt. Maar zoals de Engelsen dat zo treffend zeggen: “Better safe than sorry”.


Opvallend is de eensgezindheid waarmee dit soort maatregelen worden genomen en ontvangen. Minder begrip is er voor het maatschappelijk debat over het instellen van een leeftijdsgrens voor de behandeling van Corona-patiënten. Wat in Italië reeds door medisch specialisten wordt geadviseerd en mogelijk gepraktiseerd, zou ook hier een realiteit kunnen worden, zo waarschuwde hoogleraar Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, het kijkerspubliek van Nieuwsuur op 9 maart jl. Daarmee schetst hij
– ongetwijfeld onbedoeld – een mogelijk doemscenario wat tot grote onrust en onbegrip leidt onder ouderen en hun (klein)kinderen.

We moeten er als samenleving van uit kunnen gaan dat de overheid steunt op de adviezen van het RIVM en op basis daarvan een juist evenwicht vindt tussen het algemeen maatschappelijk belang en deelbelangen, inclusief het economische. Ook moet we kunnen rekenen op een sterk anticiperend vermogen van de overheid. Wat wij in de publieke discussie echter volstrekt onjuist vinden, is een scenario-denken waarin wordt voorgesorteerd op triage-mogelijkheden waarin leeftijd als een absolute maatstaf wordt gebruikt. Als de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care ons via de televisie meeneemt naar scenario's waarin tachtigjarigen niet meer naar het ziekenhuis getransporteerd worden vanwege het tekort aan behandelmogelijkheden aldaar, levert hij de opmaat naar een maatschappelijk debat waarin de juist nu zo nodige nuance en ethiek verloren gaan, getuige ook het artikel van gelijke strekking in De Volkskrant de volgende ochtend.

Leo Bisschops: “Leeftijd mag in triage-processen nooit een absoluut gegeven zijn om wel of niet te behandelen, maar is slechts een van de vele gegevens die in acht (moeten) worden genomen om de kans op een succesvolle behandeling in kaart te brengen. Dit is een gangbaar uitgangspunt in onze gezondheidszorg en we zouden het waarderen als de heer Gommers, maar ook verantwoordelijk minister De Jonge, dit nog eens krachtig zouden kunnen bevestigen. Zeker in tijden van Corona.”

terug naar overzicht