Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Advies Wouter Bos: Meer woningen en minder concurrentie in thuiszorg

Advies Wouter Bos: Meer woningen en minder concurrentie in thuiszorg

16-1 ‘Oud en zelfstandig in 2030’

Ouderen moeten langer zelfstandig blijven wonen. De zorg voor deze ouderen staat onder druk en er moeten flinke stappen worden ondernomen om deze zorg op peil te houden.

Onder leiding van oud-minister Wouter Bos is eind 2018 de commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ aan de slag gegaan. De commissie heeft haar bevindingen samengevat in een conceptadvies ‘Oud en zelfstandig in 2030’.

De commissie heeft het advies samengevat in drie hoofdboodschappen:

 1. Meer woningen voor ouderen en bestaande woningen verbouwen en seniorproof maken. De commissie meent dat het op het ogenblik ontbreekt aan voldoende geschikte woningen voor ouderen.
 2. Senioren moeten meer gebruik maken van digitale technologie. Dit kan langer zelfstandig wonen bevorderen. Denk daarbij aan digitaal aansturen van apparatuur in huis, online boodschappen doen en digitaal contact met thuiszorg en artsen.
 3. Er moet meer worden samengewerkt op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Daarbij moet de complexiteit van het stelsel van zorg en ondersteuning op belangrijke punten verminderen.
  De commissie concludeert dat de betrokken partijen niet altijd optimaal samenwerken. De verhoudingen lijken gebaseerd op de grondgedachte van onderlinge concurrentie.

Een eenvoudig en eenduidig antwoord op de vraag hoe de zorg voor thuiswonende ouderen op peil gehouden kan worden ligt niet voor het grijpen. De commissie heeft daarom hoofdboodschappen uitgewerkt in 35 aanbevelingen die gezamenlijk een beweging in de goede richting vormen, meent minister Hugo de Jonge.

Een definitieve versie van het rapport moet voor de zomer klaar zijn.

Wat doet de KBO?

 • Wonen
  KBO-PCOB heeft onze leden gevraagd wat hun wensen zijn op het gebied van wonen. Dit heeft geresulteerd in een groot aantal verhalen, wensen en meningen over wonen. Hierover leest u in het dossier Wonen van KBO-PCOB. Klik hier

 • Digitalisering
  KBO-NH Digitaal heeft samen met Nederland Verbindt een groot aantal senioren wegwijs gemaakt op de tablet en iPad en zal hier de komende jaren meer doorgaan.

  Samen met het bureau Zorginnovatie organiseert KBO-PCOB een TheaHealth bijeenkomst in Bovenkarspel op 27 januari a.s. Hier maakt u kennis met e-health: thuis zorg ontvangen via laptop, tablet of computer. Denk daarbij bijvoorbeeld aan contact met huisarts of verpleegkundige.
  Voor meer informatie en aanmelden klikt u hier

 • Heeft u een zorgvraag, maar komt u er zelf niet (helemaal) uit? Dan kan een ouderenadviseur of cliëntondersteuner u hierbij helpen. Neemt u contact op met uw lokale KBO vereniging of met het kantoor van KBO-NH (info@kbonoordholland.nl)

Downloads
Infographic Oud en zelfstandig in 2030

Advies Oud en zelfstandig in 2030

Samenvatting advies

terug naar overzicht