Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Cliënt in Beeld-prijs 2020

Cliënt in Beeld-prijs 2020

15-1 Draag uw organisatie voor!

Nederland kent zoveel pareltjes: cliŽntenraden of -organisaties die het verschil maken in het leven van burgers die op de een of andere manier afhankelijk zijn van de gemeente, UWV of SVB. Ze zorgen ervoor dat mensen worden gezien. Ze laten zien dat een procedure veel korter kan of laten uitvoerders kennis maken met het dagelijks leven van die burger. De meeste cliŽntenraden doen hun werk in stilte.

Inspireren
De LCR wil graag horen wat cliŽntenraden of -organisaties doen. Zij kunnen immers anders inspireren of ervoor zorgen dat niet iedereen opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. Wie denkt aan een meer menselijke dienstverlening kan waarschijnlijk al veel acties.

Elk jaar reikt de LCR twee CliŽnt in Beeld-prijzen uit. Deze prijs is bedoeld om cliŽntenparticipatie nieuwe impulsen te geven.

Voor de publieksprijs stemmen de deelnemers aan het jaarlijkse LCR-congres op de nominaties van de jury. Dit gebeurt aan de hand van een filmpje van alle genomineerde kandidaten. Daarin wordt hun project of idee zo goed mogelijk in beeld gebracht.
Alle voordrachten worden kort beschreven in het juryrapport dat na het congres op de LCR-website te vinden is. Daarin staat ook de winnaar van de juryprijs vermeld.

Wat kunt u winnen?
Zowel de winnaar van de jury- als van de publieksprijs ontvangt 2500 euro en een mooi aandenken. De winnaars worden vermeld in het LCR-congresverslag. Zij ontvangen ook een mooie foto van de uitreiking.

De prijs is niet alleen bestemd voor cliŽntenraden op het terrein van werk en inkomen, maar ook voor andere cliŽntenraden. Het belangrijkste criterium is dat de inzending als voorbeeld moet kunnen dienen voor andere cliŽntenraden.

Thema voor de CliŽnt in Beeld-prijs 2020
Mijn bijdrage aan een meer menselijke dienstverlening

Vrijwel elke cliŽntenraad of Ėorganisatie zal zich hierbij iets voor kunnen stellen.
Open gesprekken met een uitnodigende toon, prettige en leesbare brieven zonder dwingende toon, een warme ontvangstruimte, een toegankelijke website. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te bedenken.

Twijfel? Bel!
Twijfelt u of uw idee of project hieronder valt?
Bel dan vooral even met het bureau van de LCR (070-3499790). Zij helpen u graag verder.

Voordragen
Stuur het idee of project dat volgens u in aanmerking kan komen vůůr 1 februari 2020 per mail naar: congres@lcr-suwi.nl  
Vermeld duidelijk:
- naam van de raad of organisatie die u voordraagt
- uw eigen naam
- uw (mobiele) telefoonnummer

  • Stuur ook vooral bijlagen mee om het project of idee verder toe te lichten of als het voorbeelden zijn van wat u heeft gedaan.
  • Bedenk daarbij ook dat u ook uw ťigen raad of organisatie kunt voordragen.
  • Vaak vinden raden en organisaties het allemaal heel normaal wat zij doen, maar kan het toch een voorbeeld zijn voor andere raden en organisaties!

terug naar overzicht