Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Wmo verandert in 2020

Wmo verandert in 2020

08-1 Abonnementstarief

Voor gebruikers van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat er komend jaar een aantal dingen veranderen. De Wmo krijgt onder andere per 1 januari 2020 een abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen voor alle Wmo-voorzieningen. Wij zetten op een rijtje wat klanten van de Wmo kunnen verwachten.

Factuurtermijn
In 2019 werd er een rekening gestuurd over een periode van 28 dagen (4 weken). Deze factuur werd achteraf verstuurd. Vanaf 2020 betaalt u per maand voor de zorg die u ontvangt. Dit betekent dat u in dezelfde maand dat u zorg en voorzieningen ontvangt, daarvoor betaalt.

Eigen bijdrage
In 2019 betaalde u per 28 dagen (4 weken) maximaal €17,50 aan eigen bijdrage. Vanaf 2020 zult u per maand maximaal een eigen bijdrage van €19,00 gaan betalen aan het CAK, de uitvoeringsorganisatie die de eigen bijdrage int.

Rekeningen
Doordat het CAK overgaat op dit nieuwe systeem zult u aan het begin van 2020 meerdere facturen krijgen: de laatste facturen van 2019 én de eerste factuur van 2020. De laatste rekeningen van 2019 ontvangt u dus niet in 2019, maar in 2020. Houdt u er dus rekening mee dat u in januari 2020 ook moet betalen voor 2019. Dit kan doorlopen naar februari en maart.

Mocht het voor u problemen opleveren als de rekeningen opstapelen in de eerste maanden van 2020, dan kunt u kosteloos gebruikmaken van een betalingsregeling. Hiervoor kunt u nadat u de factuur ontvangt contact opnemen met het CAK.

Het CAK heeft aangegeven dat de overgang een vertraging oploopt. Meer informatie leest u hier.

Informatiepakket
De gemeente waarin u woont, zal de gegevens aanleveren aan het CAK; u hoeft dus niet zelf gegevens aan te leveren. Begin 2020 zult u een pakket met praktische informatie over het nieuwe abonnementstarief ontvangen. In dit pakket zal naast de informatie ook de beschikking en vastgestelde eigen bijdrage worden vermeld. Daarbij ontvangt u ook een contactformulier.

> Kijk hier voor uitleg over de Wmo in 2020 (met filmpje)

terug naar overzicht