Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Gemeenten: breng stijgende zorgvraag in beeld

Gemeenten: breng stijgende zorgvraag in beeld

05-12 Dubbele vergrijzing

De groep ouderen vormt een steeds groter deel van onze samenleving en ook de gemiddelde leeftijd komt steeds hoger te liggen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) roept het Rijk op deze dubbele vergrijzing als een gezamenlijk vraagstuk te zien en de stijgende zorgvraag samen te verkennen.

Samen met enkele gemeenten maakte VNG alvast een mini-prognose die laat zien dat gezamenlijk onderzoek met het Rijk nodig is.

De vergrijzing van Nederland betekent veel voor de (toekomstige) uitvoering bij gemeenten. De zorgvraag (zoals hulpmiddelen, huishoudelijke verzorging, collectief aanvullend vervoer en begeleiding aan huis) bij gemeenten neemt toe. Het aantal mensen dat hulp binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) nodig heeft, neemt ook toe. Door deze dubbele vergrijzing en de stijgende zorgvraag staan gemeenten de komende jaren voor een forse uitdaging: zij willen ook in de toekomst goed blijven zorgen voor hun ouderen.
Gemeenten ervaren nu al dagelijks de toenemende druk vanwege dit soort ontwikkelingen en willen dit samen met het Rijk en samenwerkingspartners oplossen.

Meer informatie
De Volkskant publiceerde 2 december een interview over de gevolgen van de vergrijzing met Sven de Langen, wethouder in Rotterdam en voorzitter van de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs.

de Volkskrant: 'Zorgwethouder Sven de Langen: ‘We willen goed voor onze ouderen zorgen, maar dat kost geld'’ (2 december 2019)


 

bron: www.vng.nl

terug naar overzicht