Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Onderzoek kwaliteit zorg kwetsbare ouderen

Onderzoek kwaliteit zorg kwetsbare ouderen

11-10 Zorg mogelijk twijfelachtig

De zorg voor kwetsbare ouderen is in één op tien gemeenten mogelijk twijfelachtig. Dat is de voorlopige conclusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ), zo meldt de nieuwssite Skipr.

De tussentijdse bevindingen van IGJ zijn gepresenteerd tijdens het Skipr-evenement Van Ketenzorg. In dit voorlopig rapport komt naar voren dat in verschillende gemeenten sprake is van relatief veel overbelasting van mantelzorgers. Ook is er sprake van een groot beroep op de spoedeisende hulp en een relatief hoof aantal heropnames en onverwacht lange opnameduur, aldus Skipr.

Ronnie van Diemen, inspecteur-generaal IGJ, benadrukt dat de inspectie nog zoekende is naar passende manieren om de kwaliteit van netwerkzorg te boordelen en te bevorderen. Voor dit voorlopige rapport zijn vier indicatoren gebuikt om de zorg in kaart te brengen. Er moet worden gekeken of deze indicatief zijn voor de mate van aandacht en ondersteuning vanuit het zorgnetwerk rond kwetsbare ouderen.

Van Diemen stelt op Skipr.nl dat de cijfers niet altijd de actuele stand van zaken weerspiegelen maar wel een duidelijke algemene lijn laten zien. "Als we kijken naar het zorgnetwerk rond de circa één miljoen kwetsbare ouderen dan is er een groot verschil tussen gemeenten. Maar daar kunnen we nog geen conclusies aan verbinden. Sommigen zijn al redelijk ver, anderen moeten eigenlijk nog beginnen", aldus van Diemen

Eén van de grootste uitdagingen in de komende jaren zal, volgens van Diemen, adequate organisatie van netwerkzorg zijn. "We kijken naar een verdubbeling van de kosten een enorme groei van het aantal ouderen. We gaan de problemen niet oplossen als we door gaan zoals nu", aldus Van Diemen op Skipr.nl. "Een nieuw systeem bouwen gaat in elk geval niet helpen. Systemen lopen vast. Vaak zijn ze vanuit verschillende wereldbeelden ontstaan, dat maakt het ook zo moeilijk voor zorgprofessionals. We moeten echt anders naar zorg gaan kijken. We moeten het idee loslaten dat zorg overal hetzelfde is. Wat passende en goede zorg is moet je in de context van de regio zien."

Van Diemen stelt dat men de netwerkzorg niet vanuit een medisch model kan bekijken. Netwerkzorg draait om mensen en daarmee om welzijn. Het IGJ zal daarom steeds andere perspectieven moeten hanteren. “Als het op toezicht op netwerken aankomt is het van cruciaal belang om door de ogen van de patiënt, burger en zorgverleners te kijken en niet te streven naar een landelijk dashboard”, aldus Van Diemen.

De ontwikkeling van netwerkzorg staat in veel gevallen nog in de kinderschoenen. De inspectie wil deze verbeteren door de betrokken partijen een spiegel voor te houden door goede indicatoren te handteren.
Van Diemen: "Goede indicatoren kunnen ondersteunend zijn, maar we moeten voorkomen dat er een wildgroei van nieuwe indicatoren komt. Bovendien: een verpleeghuis kan op grond van de huidige kwaliteitscriteria de zorg pico bello op orde hebben, maar wat is dat waard als ouderen thuis zitten te verpieteren en de helft van hen met een crisis wordt opgenomen? We moeten los durven te komen van het systeem en ook professionals het vertrouwen geven om dat ook te doen. Misschien is die zorg straks niet tot drie cijfers achter de komma te verantwoorden, maar hebben we wel het goede gedaan voor de individuele patiënt."

Bron: www.skipr.nl

terug naar overzicht